pojem prosociálnost až pojem prostorová nika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
prosociálnost  >>   Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem. Tímto chováním člověk nepřináší užitek pouze sobě samému, ale i jiným lidem. vloženo uživatelem» prosociálnost
prosociálnost v chování  >>   Prosociálnost je ochota kooperativně udělat pro druhé něco bez očekávání protihodnoty nebo odměny. Je základní podmínkou stability společnosti, harmonických mezilidských vztahů, klíčovou otázkou hodnotové orientace a klíčovou kompetencí člověka. Prosociálnost patří do základů mravnosti, a proto by měla být i nezbytnou součástí kompetentního profesionálního chování zejména pedagogických a manažerských specialistů a odborníků. Motivem a předpokladem prosociálního chování je vnitřní potřeba dělat to, co prospěje druhému. Neschopnost spolupráce je jednou z příčin, ale i jedním z následků toho, že jsou rodiny nefunkční, ekonomické a politické systémy nefungují a dochází ke konfliktům. Hledání konsensu (shody a souladu) mezi názory má přitom přednost před hledáním kompromisů, tj. shody dosažené vzájemnými ústupky. Prosociální chování jako morálně - sociální kompetence je atributem humanizace a demokratizace i v oblasti vzdělávání. Patří mezi znaky žádoucí kultury života vůbec. Prosociální chování by mělo jít ruku v ruce s adekvátní úrovní odborného vzdělání a odborné profesní kompetence. vloženo uživatelem» prosociálnost v chování
prosópon (řec.)  >>   původně divadelní maska v řeckém divadle, obličej, tvář, osoba, nepravá (hraná) osobnost, persona vloženo uživatelem» prosópon (řec.)
prospectus (lat.)  >>   vyhlídka vloženo uživatelem» prospectus (lat.)
prospektivní analýza  >>   rozbor postupující od zjištěných příčin k následkům (účinkům) vloženo uživatelem» prospektivní analýza
prospektivní výzkum  >>   druh výzkumu, který sleduje, zda se během vymezeného časového období objeví určité výsledky (např. vznik onemocnění), a tyto výsledky pak dává do souvislosti s časově předcházejícími faktory, např. rizikovými či protektivními (obvykle se jedná o tytéž faktory, na základě kterých byly pokusné osoby rozděleny do skupin) vloženo uživatelem» prospektivní výzkum
prostacyklin  >>   prostacyklin – látka ze skupiny prostaglandinů (PGI2) tvořená cévní stěnou. Rozšiřuje cévy a brání adhezi krevních destiček (a tím i srážení krve včetně vzniku trombózy). Srov. tromboxany -- Etymologie – vysvětlení původu slova: prosta(glandin); cyklus3 vloženo uživatelem» prostacyklin
prostatitida  >>   zánět prostaty vloženo uživatelem» prostatitida
prostibolo  >>   nevěstinec vloženo uživatelem» prostibolo
prostorová nika  >>   nároky organismu na prostor vloženo uživatelem» prostorová nika
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz