pojem persona humana (lat.) až pojem persona jako unitas multiplex - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
persona humana (lat.)  >>   lidská osoba či osobnost vloženo uživatelem» persona humana (lat.)
persona hypertelická  >>   osoba orientovaná i na nadosobní hodnoty, cíle a ideály vloženo uživatelem» persona hypertelická
persona Christi (lat.)  >>   osoba Krista vloženo uživatelem» persona Christi (lat.)
persona indoctus (lat.)  >>   nevzdělaná osoba vloženo uživatelem» persona indoctus (lat.)
persona industrius  >>   osobnost pilná, pracovitá, svědomitá vloženo uživatelem» persona industrius
persona inermis (lat.)  >>   osoba bezbranná, neozbrojená vloženo uživatelem» persona inermis (lat.)
persona inertis (lat.)  >>   osoba nekvalifikovaná, neschopná i nedovedná; neaktivní, plachá vloženo uživatelem» persona inertis (lat.)
persona ingrata  >>   osoba nežádoucí, nevítaná vloženo uživatelem» persona ingrata
persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém  >>   Celkovou problematiku psychologie osobnosti jako bio-psycho-sociálního a spirituálního systému si můžeme rozdělit na tři základní okruhy: 1. struktura osobnosti postihuje složky a vrstvy, z nichž je osobnost vystavěna, vnitřní architektoniku jednotlivých složek osobnosti, jejich skladebnou souvislost a vzájemné vztahy, 2. dynamika osobnosti zkoumá a klasifikuje všechny síly, uvádějící prožívání a chování člověka v činnost. Klade si otázku, co zapříčiňuje určité chování člověka. Sem patří otázky motivů a uvědomělé i neuvědomělé motivace lidského chování. Motivaci určují faktory, které vzbuzují, udržují a zaměřují chování (např. potřeby, snahy, zájmy, sklony, návyky atd.). Motivace je vlastně aktivující a zaměřující činitel chování organismu. Je to hlavní dynamizující činitel organismu, 3. vývoj, ontogeneze osobnosti zkoumá charakteristické chování a prožívání člověka v jednotlivých životních fázích, tedy vertikálně. Veškeré rysy, vlastnosti osobnosti lze roztřídit do těchto částí, skupin či subsystémů: - tělesné (konstituční) vlastnosti, - výrazové vlastnosti : řeč těla, mluva a jazyk, - rysy temperamentu, - rysy charakteru, - osobní schopnosti, - strukturální, kulturní a spirituální, dynamické (motivační) a vývojové vlastnosti. vloženo uživatelem» persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém
persona jako unitas multiplex  >>   osobnost jako jednota v mnohosti vloženo uživatelem» persona jako unitas multiplex
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz