pojem vizuální alestézie až pojem vizuální percepce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
vizuální alestézie  >>   postižený jedinec zrakově vnímá předměty umístěné jinde než ve skutečnosti umístěné jsou, též vizuální či optická allestesie vloženo uživatelem» vizuální alestézie
vizuální dominance  >>   převaha zrakového vnímání vloženo uživatelem» vizuální dominance
vizuální dysgnózie  >>   závada či porucha poznávání zrakem vloženo uživatelem» vizuální dysgnózie
vizuální gramotnost  >>   percepční zraková senzibilita a schopnost i dovednost pochopit vizuální informace a dále s nimi komunikovat vloženo uživatelem» vizuální gramotnost
vizuální halucinace  >>   zdánlivé zrakové vjemy, a to buď jednoduché (např. voda, krev, dým, plameny, paprsky) nebo složité (postavy, zvířata, předměty známé i neznámé) vzmikající často po použití některých drog vloženo uživatelem» vizuální halucinace
vizuální logogen  >>   psaná (zraková) podoba informace vloženo uživatelem» vizuální logogen
vizuální myšlení  >>   strukturování, manipulace, reprezentace a komunikace informací, signálů a myšlenek v obrazné, grafické, zrakové, jakoby fotografické či výtvarné podobě vloženo uživatelem» vizuální myšlení
vizuální neglect syndrom  >>   postižené osoby zrakem nevnímají levou polovinu těla a neuvědomují si ji, opomíjejí ji, jde o hemisférový výpadek, unilaterální prostorovou agnózii vloženo uživatelem» vizuální neglect syndrom
vizuální paměť  >>   zraková paměť, paměť pro viděná data či informace vloženo uživatelem» vizuální paměť
vizuální percepce  >>   zrakové vnímání vloženo uživatelem» vizuální percepce
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz