pojem relationship (angl.) až pojem relevantnost - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
relationship (angl.)  >>   vztah, vazba, poměr, spojitost vloženo uživatelem» relationship (angl.)
relativizace stresu  >>   metoda a způsob psychoterapie a autopsychoterapie, kdy reálné stresy člověka jsou porovnávány např. s většími stresy, které již v minulosti úspěšně zvládl nebo s většími stresy jiných lidí vloženo uživatelem» relativizace stresu
relativní deprivace  >>   pocity strádání vzniklé ze srovnávání (komparace) člověka s těmi lidmi, jejichž životní styl a socioekonomickou úroveň považuje za směrodatnou vloženo uživatelem» relativní deprivace
relativní chudoba  >>   uspokojování základních lidských potřeb (např. v oblasti stravování, ošacení, ubytování a péče o zdraví) na výrazně nižší než průměrné úrovni v dané společnosti vloženo uživatelem» relativní chudoba
relaxancia  >>   léky uvolňující tkáně, zejména svalstvo vloženo uživatelem» relaxancia
relaxatio  >>   uvolnění,uklidnění,relaxace vloženo uživatelem» relaxatio
relaxation therapy (angl.)  >>   léčba uklidněním, uvolněním tenzí, odpočinkem, relaxační terapie vloženo uživatelem» relaxation therapy (angl.)
relegace ( z lat.)  >>   odsun, vyhoštění, vyloučení (např. ze studia na vysoké škole) vloženo uživatelem» relegace ( z lat.)
relevantní personální symptomy  >>   důležité příznaky pro stanovení odborné psychologické diagnózy osobnosti vloženo uživatelem» relevantní personální symptomy
relevantnost  >>   významnost, důležitost, závažnost vloženo uživatelem» relevantnost
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz