pojem Oppositional Defiant Disorders (ODD) až pojem optická alestezie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Oppositional Defiant Disorders (ODD)  >>   porucha chování s opozičním vzdorem, opoziční vzdorné chování (zkratka ODD), zahrnuje zlostnou, popudlivou náladu (časté záchvaty vzteku, nedůtklivost, přetrvávající zášť), svárlivost a vzdorovité chování (pře a hádky s nadřízenými osobami, s dospělými, záměrné provokace, odmítání vyhovět požadavkům a pravidlům dospělých, svalování viny za své chyby a prohřešky na druhé) a pomstychtivost vloženo uživatelem» Oppositional Defiant Disorders (ODD)
oppresor (angl.)  >>   utlačovatel, utiskovatel vloženo uživatelem» oppresor (angl.)
opresivní chování  >>   závada či porucha chování projevující se nespravedlivým a nepřiměřeným omezováním, potlačováním, utlačováním, blokováním a diskriminací jiných osob vloženo uživatelem» opresivní chování
Ops  >>   Římská bohyně úrody vloženo uživatelem» Ops
opsoklonus  >>   mimovolní svalový záškub očních svalů vloženo uživatelem» opsoklonus
opsomanie  >>   chorobná touha po určitém jídle vloženo uživatelem» opsomanie
opsonizace  >>   opsonizaceproces, jímž se zvyšuje účinnost fagocytózy cizorodé částice (např. bakterie). Na o. se podílejí některé složky komplementu a specificky potom protilátky. Označují se jako opsoniny Etymologie – vysvětlení původu slova: řec. opson co se jí k chlebu, přen. koření vloženo uživatelem» opsonizace
Optandum est ut sit mens sana in corpore sano  >>   Je žádoucí, aby byl ve zdravém těle zdravý duch. vloženo uživatelem» Optandum est ut sit mens sana in corpore sano
optic stimulation (angl.)  >>   optická stimulace vloženo uživatelem» optic stimulation (angl.)
optická alestezie  >>   postižený vidí předměty umístěné jinde než ve skutečnosti jsou umístěny vloženo uživatelem» optická alestezie
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz