pojem negativně referenční skupina až pojem negativní postoj některých žen k těhotenství - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
negativně referenční skupina  >>   jedinec k ní jako její člen nelne nebo by nechtěl být jejím členem vloženo uživatelem» negativně referenční skupina
negativní aserce  >>   rychlé a jednoznačné připuštění oprávněnosti kritiky omylu, nedostatku nebo chyby s příslibem nápravy vloženo uživatelem» negativní aserce
negativní echo-efekt  >>   psychosociální fenomén kdy např. nekooperativní rozhodnutí z jedné strany vyvolává zase nekooperativní rozhodnutí z druhé strany ( ,,jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá") vloženo uživatelem» negativní echo-efekt
negativní emoční bilance  >>   prožívání stavu strádání a neuspokojení v oblasti individuálních citových potřeb v současnosti a pesimistické očekávání do budoucnosti vloženo uživatelem» negativní emoční bilance
negativní haptika  >>   záporná nonverbální komunikace dotekem, např. odstrčení druhého, brachiální agrese vloženo uživatelem» negativní haptika
negativní identita  >>   prosazování se, budování svého sebevědomí a obrazu sebe sama prezentací svých záporů, nerespektování sociálně kladných rolí, norem a pravidel, získávání pozornosti např. verbální nebo i brachiální agresivitou a disociálním chováním vloženo uživatelem
1 komentář
» negativní identita
negativní interdependence  >>   vzájemná závislost nekooperativního typu ve dvojicích i ve skupinách, kdy při úspěchu jednoho člověka klesá šance na úspěch druhému člověku vloženo uživatelem» negativní interdependence
negativní konotace  >>   některé výrazy (termíny) vyvolávají jejich nesprávný výklad, záporné pocity a nežádoucí chování vloženo uživatelem» negativní konotace
negativní korelace  >>   záporná závislost, když hodnota jedné veličiny roste, hodnota druhé veličiny klesá vloženo uživatelem
2 komentáře
» negativní korelace
negativní postoj některých žen k těhotenství  >>   Záporný postoj ženy k těhotenství může mít nepříznivý vliv na vývoj dítěte dvojím způsobem: primárně ( biochemicky vlivem negativních emocí matky) nebo sekundárně (nevhodným a nehygienickým zacházením těhotné ženy samé se sebou). Negativní postoje žen v těhotenství se však mohou škodlivě promítnout nejen do neuropsychického vývoje dětí, ale mají rovněž vliv na klesající porodnost. Dobré mezilidské vztahy (především eroticko-sexuální a manželské) mají vliv na přiměřenou adaptaci na nechtěné těhotenství i v podprůměrných bytových či finančních podmínkách. Některé ženy dokonce prožívají předporodní i poporodní euforii. Přesto asi třetina gravidních žen pociťuje v těhotenství dlouhodobou anxiozitu, úzkostnost a některé až chorobný strach (fobii), což může v některých případech způsobit i porodní komplikace. U některých žen se v těhotenství objevuje tzv. benigní těhotenská encefalopatie (zejména u prvorodiček) což jsou mírné a dočasné psychosomatické dysfunkce (např. lehčí a přechodné závady pozornosti, paměti, usuzování, učení se a orientovanosti), doprovázené někdy i zvýšenými obavami z budoucnosti, emoční labilitou, únavou a potížemi s usínáním a spánkem, které se však po porodu opět normalizují. vloženo uživatelem» negativní postoj některých žen k těhotenství
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz