pojem registračka až pojem regresivní vývoj - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
registračka  >>   registratura vloženo uživatelem
1 komentář
» registračka
registrátor  >>   1. kdo něco registruje, zaznamenává; 2. (adm.) pracovník zařazující nebo vyhledávající spisy, nebo vedoucí registratury; 3. (hist.) úředník vedoucí registra vloženo uživatelem» registrátor
reglamá, reglement  >>   (z fr.) (veř. spr., voj.) (dříve) předpisy, nařízení, pravidla; jejich soubor, (pracovní, služební) řád; přen. (ustálené spojení) život nelze vtěsnat do reglamá vloženo uživatelem» reglamá
regnum hominis  >>   království lidské (člověka) vloženo uživatelem» regnum hominis
regredování  >>   ustupování, vracení se na nižší nebo původní úroveň, kvantitu či kvalitu vloženo uživatelem» regredování
regredovat  >>   ustupovat, vracet se na nižší či původní úroveň, kvalitu či kvantitu vloženo uživatelem» regredovat
regrese  >>   útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj, návrat k dřívějšímu stavu; (psych.) návrat k dřívějšímu či méně vyspělému vzorci chování a prožívání; (med.) ústup onemocnění či jeho symptomů; (stat.) vztah mezi střední hodnotou náhodné proměnné a korespondujících hodnot jedné či více nezávislých proměnných; (astr.) retrográdní pohyb nebeských těles; (geol.) ústup hladiny moře vloženo uživatelem» regrese
regrese psychiky a osobnosti  >>   Představuje návrat, zvrat vývoje, sestup na úroveň dřívějšího vývojové období, nižšího věku.Též infantilizace. U starších lidí někdy až ztráta, úpadek již rozvinutých schopností a dovedností, znovuobjevení se dřívějších forem chování a prožívání. Regresi ve smyslu nástupu agresivního a simplexníhoprimitivního chování lze pozorovat i u alkoholiků a některých poruch osobnosti. vloženo uživatelem» regrese psychiky a osobnosti
regresivní terapie  >>   druh alternativní hlubinně abreaktivní psychoterapie při níž se mají vybavovat traumatické zážitky z minulosti(dokonce i z předpokládaných minulých životů) s cílem odstranit příčiny starostí, bolestí a trápení v přítomnosti, též regresní terapie vloženo uživatelem» regresivní terapie
regresivní vývoj  >>   pokles úrovně výkonnosti, exaktnosti, diferencovanosti, redukce určitých schopností a dovedností (např. ve stáří nebo při nemoci) vloženo uživatelem» regresivní vývoj
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz