pojem reliabilita kognitivní metody až pojem relokovat - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
reliabilita kognitivní metody  >>   spolehlivost poznávací metody, úroveň její stability v čase a konsistence vloženo uživatelem» reliabilita kognitivní metody
reliability methods (angl.)  >>   Spolehlivostí (reliabilitou) metody rozumíme, nakolik registruje konzistentně, stabilně. Spolehlivost tedy znamená např. stálost výsledku v čase. Jestliže metodu opakujeme po nějaké době a získáme úplně jiné výsledky, pak je metoda málo spolehlivá, pokud ovšem nedošlo ke změně zkoumané funkce samé. Délku odstupu šetření touž metodou musíme vždy uvádět. Liší-li se retestované výsledky jen nepatrně od původního testu, je jeho spolehlivost vysoká. Spolehlivost lze zkoumat v podstatě třemi způsoby: • 1.srovnáním výsledků opakovaného užití metody u stejných osob, pokud lze předpokládat, že se mezitím nezměnila sledovaná vlastnost; • 2.srovnáním výsledků dvou ekvivalentních forem metody, např. dvou forem dotazníku nebo výsledků dvou pozorovatelů chování. Korelací získáváme tzv. koeficient ekvivalence; • 3.rozdělením metody na dvě poloviny a srovnáním separátních výsledků obou polovin, např. porovnáním odpovědí na liché a sudé otázky dotazníku. Vnitřní konzistence testu je dána mírou homogenity jednotlivých částí testu, která je zjišťována z jejich korelací. Spolehlivost zpravidla zjišťujeme korelačním koeficientem mezi dvěma řadami měření u skupiny zkoumaných osob. Koeficient spolehlivosti lze interpretovat jako procento. Tak při koeficientu spolehlivosti 0,7 lze přičíst na vrub náhodných chyb 30 procent variace výsledků a při koeficientu 0,5 dokonce padesát procent. Vzájemný vztah vyjádřený korelačním koeficientem mezi dvěma výsledky by po časovém odstupu u téhož testu neměl být menší než 0,8. vloženo uživatelem» reliability methods (angl.)
reliabilizátor  >>   spolehlivý jedinec vloženo uživatelem» reliabilizátor
reliabilní  >>   spolehlivý, např.test, který při opakované aplikaci po nějakém časovém úseku dává shodné výsledky, pokud se nezměnila zkoumaná osoba; hodnověrný vloženo uživatelem» reliabilní
reliable (angl.)  >>   spolehlivý, solidní, seriózní, hodnověrný, též reliabilní vloženo uživatelem» reliable (angl.)
reliable alliance (angl.)  >>   spolehlivé (důvěryhodné, hodnověrné) spojenectví či příbuzenství vloženo uživatelem» reliable alliance (angl.)
religious (lat.)  >>   řeholník (např. františkán), mnich vloženo uživatelem» religious (lat.)
reliktní  >>   zbytkový, pozůstatkový, pozůstalý, oddělený vloženo uživatelem» reliktní
relokační syndrom  >>   závady a poruchy přizpůsobení na některé závažné životní události, jako je např. změna pracovní činnosti, změna bytu, rozvod, ovdovění, a to zejména u starších osob vloženo uživatelem» relokační syndrom
relokovat  >>   přemístit vloženo uživatelem» relokovat
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz