pojem adrenergní až pojem adstringens - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
adrenergní  >>   adrenergní – týkající se noradrenalinu (neurotransmiteru uvolňovaného zejm. sympatickými nervy na jejich synapsích). Často název pro tyto nervy. A. receptor (adrenoreceptor) – receptor pro noradrenalin a jemu podobné látky. Existují alfareceptory (1, 2) a betareceptory (1, 2, 3) s rozdílnými funkcemi. Srov. cholinergní Etymologie – vysvětlení původu slova: adrenalin; -ergní vloženo uživatelem» adrenergní
adrenolytikum  >>   liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu vloženo uživatelem» adrenolytikum
adresant  >>   (z franc.) ten, kdo promlouvá, kdo oslovuje vloženo uživatelem» adresant
adresát  >>   (z franc.) ten, kdo je oslovený, ke komu se promlouvá vloženo uživatelem» adresát
ADSL  >>   asymetrická digitální účastnická přípojka, typ DSL technologie vloženo uživatelem» ADSL
adsorbce  >>   vázání na povrch. Na principu a. funguje „živočišné uhlí“ (carbo adsorbens), které váže v zažívacím ústrojí škodliviny na svůj velký povrch. Užívá se proto k léčbě průjmů a otrav. Sloveso: adsorbovat. Srov. absorpce, hemoperfúze Etymologie – vysvětlení původu slova: *ad-; *-sorpce vloženo uživatelem
1 komentář
» adsorbce
adsorbovat  >>   (z lat.) chem., fyz. zadržovat, zadržet na svém povrchu částice jiných látek (adsorpcí) vloženo uživatelem» adsorbovat
adspekce  >>   obhlídka,vyšetření zrakem, pohledem vloženo uživatelem» adspekce
adstrát  >>   jazyk nově přišlé národnosti ovlivňující jazyk národnosti původní (výsledkem je vzájemné působení jazyků, jež nevede k zániku jednoho z nich). Srv. substrát, superstrát vloženo uživatelem» adstrát
adstringens  >>   adstringencia látky působící na povrchu tkáně svíravě vloženo uživatelem» adstringens
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz