pojem syndrom vyhoření až pojem synergie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
syndrom vyhoření  >>   Syndrom vyhoření (viz též burnout)jako skupina příznaků je asi stejně starý jako sama lidská práce, nicméně jako odborný termín pochází patrně až z roku 1974 od amerického psychologa německého a židovského původu Herberta J. Freudenbergera (1927-1999), který pracoval v pomáhajících profesích provozujících i paliativní péči. Pozoroval tam a popsal v článku Staff Burnout v časopisu Journal of Social Issues v roce 1974 syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je např. v USA uznáván jako nemoc z povolání. Patří sem tedy celá řada příznaků a projevů: z oblasti emocí (závada, porucha či ztráta dobré základní životní nálady, sklíčenost, popudlivost), postojů a mezilidských vztahů (snížená ochota nadále pracovat s lidmi, časté konflikty s lidmi, stahování se do soukromí). Syndrom vyhoření se projevuje také v oblasti v tělesné - člověk se např. snadno unaví, cítí se vyčerpaný, časté jsou potíže se spánkem. Nejčastěji se s vyhořením setkají právě ti, kdo pracují s lidmi (např. lékaři, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, právníci, policisté, telefonní operátoři a další). vloženo uživatelem» syndrom vyhoření
Syndrom Wendy  >>   Některé ženy mají tendenci zcela se obětovat pro své partnery jako pro děti, maximálně o ně pečují, identifikující se s nimi, obdivují a milují je, přebírají jejich názory, vzdávají se své vlastní nezávislosti a osobitosti. Přiměřené odezvy a oplácení lásky a péče z druhé strany se často nedočkají. vloženo uživatelem» Syndrom Wendy
syndrom zavrženého rodiče  >>   viz Parental Alienation Syndrome (angl.) vloženo uživatelem» syndrom zavrženého rodiče
syndrom zneuznaného genia  >>   subjektivní přesvědčení, že postiženému neprávem nebylo umožněno, aby osvědčil své mimořádné schopnosti a dovednosti v důležité politicko-mocenské, ekonomické, pedagogické nebo odborné či vědecké funkci vloženo uživatelem» syndrom zneuznaného genia
syndroma  >>   syndrom, soubor příznaků vloženo uživatelem» syndroma
syneidesis (řec.)  >>   svědomí, hlas svědomí vloženo uživatelem» syneidesis (řec.)
synencephalia (gr.)  >>   synencefália, jedinec s dvoma trupmi a jednou hlavou vloženo uživatelem» synencephalia (gr.)
synergeticus  >>   synergetický, súčinný, napomáhajúci, spolupôsobiaci (synergický) vloženo uživatelem» synergeticus
synergický efekt  >>   efekt spolupůsobení, součinnosti více činitelů, který je však kvantitativně či kvalitativně jiný než jejich prostý součet vloženo uživatelem» synergický efekt
synergie  >>   součinnost, spolupráce, spolupůsobení; takový způsob interakce dvou a více činitelů či sil, který vede k tomu, že jejich společný výsledný účinek je vyšší než pouhý součet účinků individuálních; spolupráce mezi skupinami (zejm. mezi dceřinými společnostmi nebo sloučenými složkami určité firmy), která vede k vyššímu celkovému efektu, výkonu vloženo uživatelem
11 komentářů
» synergie
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz