pojem afasie až pojem afázie transkortikální motorická (echolalická - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
afasie  >>   (z řec.) ztráta řeči, v psychologii např. po úrazu hlavy;v antické skepsi mlčení, chceme-li se zdržet hodnocení vloženo uživatelem» afasie
afatický  >>   neschopný mluvit, nemluvný, bez verbálního kontaktu vloženo uživatelem» afatický
afatik  >>   osoba s poruchou verbální sociální komunikace (s poruchou porozumění i exprese řeči), např. po úraze hlavy, resp.centrální mozkové příhodě (CMP) vloženo uživatelem
1 komentář
» afatik
afázia  >>   centrální porucha reči vloženo uživatelem» afázia
afázie anomická (amnestická)  >>   lehčí afatická závada (dificilita) či porucha projevující se potížemi, latencemi, anomickými pauzami v pojmenovávání předmětů, osob a činností, obtížemi při nalézání a výběru adekvátních slov z vlastní slovní zásoby, přičemž porozumění řeči bývá dobré vloženo uživatelem» afázie anomická (amnestická)
afázie globální (totální)  >>   velmi těžká porucha postihující všechny afatické funkce, kombinace motorické a senzorické afázie, slovní produkce je znemožněna nebo omezena na jednotlivá slova, stereotypní spojení, neschopnost pochopit slyšená nebo čtená slova, alexie a agrafie vloženo uživatelem» afázie globální (totální)
afázie kondukční (centrální)  >>   většinou lehčí jazyková závada či porucha při primárně nepoškozených motorických modalitách a automatismech (respirace, fonace, artikulace, rezonance), avšak poškození gyrus supramarginalis a sluchové kůry vlevo projevující se obtížemi v jazykovém vyjadřování, např. neadekvátním opakováním a fonematickými parafráziemi, přičemž rozumění verbálnímu projevu a úroveň plynulosti řeči bývají relativně dobré vloženo uživatelem» afázie kondukční (centrální)
afázie motorická (Brocova)  >>   viz motorická (Brocova) afázie, též expresivní afázie, postižený sám nemluví, ale mluvenému rozumí vloženo uživatelem» afázie motorická (Brocova)
afázie senzorická  >>   viz senzorická afázie, postižený sám mluví, ale mluvenému buď částečně nebo úplně nerozumí vloženo uživatelem» afázie senzorická
afázie transkortikální motorická (echolalická, adynamická)  >>   většinou lehčí afatická porucha projevující se sníženou spontaneitou při verbální komunikaci, řeč je relativně chudá, odpovědi na otázky velmi stručné, máloslovné, tendence k anomickým potížím, avšak rozumění řeči je většinou poměrně dobře zachováno, prognóza redukce obtíží je dobrá vloženo uživatelem» afázie transkortikální motorická (echolalická
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz