pojem psychosociální klima školy až pojem psychosomatické choroby - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
psychosociální klima školy  >>   úroveň a kvalita vzájemných vztahů a sociálních procesů, které jsou prožívány v prostředí dané školy učiteli, žáky (studenty) i dalšími pracovníky školy jako pozitivní nebo negativní vloženo uživatelem» psychosociální klima školy
psychosociální moratorium  >>   odložení, dočasné odmítání chování, prožívání, povinností a závazků typických pro již dospělé osoby, které lze pozorovat jako jakousi krizi identity ve stadiu mezi dětstvím a dospělostí, tj. v adolescenci (pojem E.H. Eriksona); stav člověka, který aktivně zkouší, experimentuje a objevuje různé nové identity a sociální role, aby si našel své jedinečné místo ve společnosti, ale který ještě neučinil závazek a nepřijal je s konečnou platností za své vloženo uživatelem» psychosociální moratorium
psychosociální zanedbanost  >>   důsledek nedostatečné výchovy, výuky a závad v životním prostředí, přičemž přeřazením zanedbaného jedince (zejména dítěte) do vhodných životních podmínek dochází často nejen ke zlepšení úrovně socializace a kultivovanosti, ale nezřídka i ke zlepšení výkonnosti kognitivních (mentálních, intelektových) funkcí vloženo uživatelem» psychosociální zanedbanost
psychosociální zralost osobnosti  >>   duševní a společenská zralost projevující se např. adekvátním akceptováním vlastní somatické konstituce, zdravotního stavu, struktury vlastní osobnosti, mužské či ženské role a adekvátní sociální komunikací, plněním manželských, rodinných a pracovních povinností a ekonomickou nezávislostí vloženo uživatelem» psychosociální zralost osobnosti
psychosomatic disorders (angl.)  >>   psychosomatické poruchy (např. migrény, kožní obtíže, některé respirační, kardivaskulární a gastrointestinální obtíže) vloženo uživatelem» psychosomatic disorders (angl.)
psychosomatic illnesses (angl.)  >>   psychosomatické nemoci, onemocnění (choroby) vloženo uživatelem» psychosomatic illnesses (angl.)
psychosomatická akcelerace  >>   Představuje zrychlení duševního, tělesného, resp. také sociálního a kulturního vývoje v určitých vývojových obdobích nebo zrychlení holistického (celkového) psychosomatického vývoje a rozvoje osobnosti. Ve většině případů jde o pozitivní změnu osobnosti, ale může jít i o patologické případy. vloženo uživatelem» psychosomatická akcelerace
psychosomatická retardace  >>   Zpomalení nebo opoždění až defekt tělesného, psychického, charakterového (morálního) nebo celkového vývoje. Psychosomatická retardace se vztahuje na tělesný i duševní vývoj člověka. vloženo uživatelem» psychosomatická retardace
psychosomatické ekvilibrium  >>   obecná, vědomá i plně neuvědomovaná tendence člověka obnovovat a udržovat psychosomatickou rovnováhu a pohodu vloženo uživatelem» psychosomatické ekvilibrium
psychosomatické choroby  >>   onemocnění na jejichž vniku se podílí psychická a sociální nepohoda a emotivita (jde např. o esenciální hypertenzi, migrénu, průduškové astma, ekzémy) vloženo uživatelem» psychosomatické choroby
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz