pojem penuncia non olet až pojem per accidens - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
penuncia non olet  >>   "peníze nesmrdí" (byly to peníze na zařízení záchodů v Římě) vloženo uživatelem
2 komentáře
» penuncia non olet
penze  >>   stav zaměstnance po ukončení aktivní činnosti dosažením služebního stáří nebo ze zdravotních důvodů, výslužka, odpočinek, důchod vloženo uživatelem» penze
peón  >>   domorodý zemědělský dělník v Latinské Americe (tj. na území Střední a Jižní Ameriky, původně kolonizovaném převážně pod vlivem španělským a portugalským) vloženo uživatelem» peón
peplos  >>   starořecký, svrchní ženský oděv obdélného střihu splývající v záhybech na zem, sepnutý fibulí vloženo uživatelem» peplos
peptický vřed  >>   peptický vřed – defekt (ulkus) ve sliznici žaludku či dvanáctníku, na jehož vzniku se uplatňuje žaludeční kyselina chlorovodíková a snížené obranné schopnosti sliznice. Přispívají k němu dědičné a psychické vlivy. Negativně působí i některé léky (zejm. nesteroidní antirevmatika, kortikoidy) a některá onemocnění (jaterní cirhóza). Významným patogenetickým faktorem je bakterie Helicobacter pylori. Základním příznakem je bolest, která u vředu na dvanáctníku je vázána na hlad (např. v noci) a po jídle se zmírňuje. Obtíže jsou často sezónní (zhoršují se na jaře a na podzim). V některých případech se objevují závažné akutní komplikace vředu: krvácení, perforace, penetrace, popř. vznik obstrukce. V diagnóze se uplatňuje zejm. gastroskopie, event. rentgenové metody. Léčba spočívá v podávání antiulcerózních látek (inhibitory protonové pumpy, H2-antagonisté v kombinaci s antibiotiky k eradikaci H. pylori; popř. se mohou podávat antacida či spasmolytika). Význam mají i režimová opatření. Účinná léčba snížila počet prováděných chirurgických zákroků (srov. „Billroth“, vagotomie, pyloroplastika). P. v. může recidivovat. Opakované recidivy s hyperaciditou jsou suspektní ze Zollingerova-Ellisonova syndromu (gastrinomu). Histologické vyšetření u p. v. v žaludku je nutné s ohledem na vyloučení event. karcinomu (zejm. při snížené aciditě). Příznaky podobné vředu mohou někdy být důsledkem funkční dyspepsie Etymologie – vysvětlení původu slova: řec. pepsis vaření, trávení vloženo uživatelem» peptický vřed
peptidáza  >>   (gr.) enzým spôsobujúci štiepenie bielkovín vloženo uživatelem» peptidáza
peptidy  >>   peptidy [-ty-, řec.], org. látky obsahující aminokys. vázané tzv. peptidovou vazbou, -CO-NH-. Jsou převážně produkty metabolismu aminokys. a bílkovin. Podle počtu vázaných aminokys. se p. dělí na dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy až polypeptidy. Horní hranice relat. molek. hm. polypeptidů je přibližně 5 000, nad ni se p. řadí již mezi bílkoviny. Mnohé p. lze získat hydrolýzou bílkovin, některé nižší p. se připravují synteticky. vloženo uživatelem» peptidy
peptón, pepton  >>   /gr./ štiepny produkt bielkovín vloženo uživatelem» peptón
Per longum et latum (lat.).  >>   Zdlouha a ze široka (hovoří). vloženo uživatelem» Per longum et latum (lat.).
per accidens  >>   případně, mimochodem, nahodile, nejistě vloženo uživatelem» per accidens
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz