pojem předoperační stadium myšlení až pojem převáděč - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
předoperační stadium myšlení  >>   termín francouzského psychologa J. Piageta (1896-1980) týkající se předškolního období od dvou do sedmi let, které lze dále rozdělit na období symbolického a předpojmového myšlení od dvou do čtyř let a na období názorného myšlení od čtyř do sedmi let vloženo uživatelem» předoperační stadium myšlení
předspánkový rituál dětí  >>   stejný postup činností při ukládání dětí ke spánku, např. vyvětrání ložnice, uvolnění, krátká četba, zpěv, poslech hudby, pohlazení, polibek vloženo uživatelem» předspánkový rituál dětí
předsudek  >>   předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, předmětu, k činnosti, k člověku, který se obtížně mění pod vlivem adekvátní opačné informace vloženo uživatelem» předsudek
předsudky  >>   Předsudky mají nejenom specifický kvalitativní obsah ( např. předpojatost, zaujatost /prejudice/, apriorní záporný postoj, nenávistné smýšlení bez náležitého racionálního, poznávacího /kognitivního/ opodstatnění a zdůvodnění), avšak mohou být i různě kvantitativně intenzivní (na stupnici /škále/ od zcela kladného ke zcela zápornému hodnocení). U někoho se předsudky mohou uplatňovat silněji a mohou působit dlouho, u někoho se uplatňují slaběji a mohou se změnit během krátkého racionálního vysvětlujícího rozhovoru s odborníkem. Některé intenzivní předsudky ovšem ovlivňují celý život člověka. Stabilita předsudků (i postojů vůbec) je osobnostním rysem, který do značné míry danou osobnost charakterizuje ("jak jednou namíří, tak už jede stále"). Často jde o osobnosti cholerické, sugestibilní a rigidní, které reagují nesprávnými, chybnými emotivními až afektivními ,, prefabrikáty". vloženo uživatelem» předsudky
předškolní věk  >>   stadium vývoje od ukončeného třetího roku života do ukončeného šestého roku života vloženo uživatelem» předškolní věk
přemotivace  >>   nepřiměřeně vysoká motivovanost vloženo uživatelem» přemotivace
přerámování v psychologii  >>   emočně - kognitivní rekonstrukce stresových situací, nežádoucích stereotypů a vzorců chování, změna kontextu, přeformulování, druh krizové intervence vloženo uživatelem» přerámování v psychologii
přesmyk  >>   metateze (záměna slabik, hlásek ve slově) vloženo uživatelem» přesmyk
přetrvávající fyziologická dyslalie  >>   Přetrvávající či prodloužená fyziologická dyslalie (patlavost) je dificilita řeči projevující se ještě po šestém roce roce, a to až do sedmého roku. Po sedmém roce již jde o tzv. pravou dyslalii. vloženo uživatelem» přetrvávající fyziologická dyslalie
převáděč  >>   (radiokomunikace) zařízení schopné současně přijímat signál na jednom kmitočtu a současně jej vysílat na jiném; (informatika) program, který podle zadaného algoritmu převádí vstupní informaci do jiné podoby; (právo) člověk, který zpravidla za odměnu doprovází jiné osoby při cestě přes tzv. zelenou hranici vloženo uživatelem» převáděč
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz