pojem psychastenie až pojem psychická flexibilita - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
psychastenie  >>   druh neurózy projevující se například nutkavými představami a strachy vloženo uživatelem» psychastenie
psyché (řec.)  >>   duše (vědomé i nevědomé duševní procesy a stavy) vloženo uživatelem» psyché (řec.)
psychedelismus  >>   názor, že pomocí chemických, vědomí ovlivńujících látek, lze dosáhnout rozšíření duševních obzorů, bohatšího poznání, sebepoznání a sebeprožívání vloženo uživatelem
1 komentář
» psychedelismus
psychegroup  >>   psychoskupina lišící se od socioskupiny např.tím, že většinou trvá déle. Podobá se neformálním skupinám, bývá většinou malá a vytvořená vzájemným výběrem vloženo uživatelem» psychegroup
psychická anomalie  >>   zjevná odchylka od toho, co je např. v dané societě typické, standardní, ještě však nemusí jít o patologický stav vloženo uživatelem» psychická anomalie
psychická atraktivita  >>   duševní atraktivita daná např. inteligencí, charakterem, emotivními či volními vlastnostmi vloženo uživatelem» psychická atraktivita
psychická deprivace a subdeprivace  >>   duševní stav dlouhodobějšího neuspokojování základních duševních potřeb v oblasti emocí, intelektu, motoriky a celé osobnosti. Subdeprivace je mírnější forma deprivace. vloženo uživatelem» psychická deprivace a subdeprivace
psychická deprivace až subdeprivace  >>   Duševní stav ke kterému dochází následkem takových životních situací, kdy subjektu (většinou nedospělému) není poskytnuta příležitost na uspokojení některé jeho základní (vitální) potřeby v dostačující míře a po dost dlouhý čas. Jde o stav duševního strádání (emočního, kognitivního, prostorového, pohybového apod.), který však nemusí být trvalý a neměnný. Lehčí duševní strádání má název psychická subdeprivace. vloženo uživatelem» psychická deprivace až subdeprivace
psychická eruptivita  >>   sklon k prudkým výbuchům afektů (např.hněvu, vzteku), a to zejména ve stresových situacích vloženo uživatelem» psychická eruptivita
psychická flexibilita  >>   dynamická pružnost a plastičnost v efektivním přizpůsobování se novým úkolům a pracovním termínům vloženo uživatelem» psychická flexibilita
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz