pojem retropulse až pojem Rettův syndrom - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
retropulse  >>   posuny či tahy dozadu vloženo uživatelem» retropulse
retropupilární  >>   umístěný za zornicí (pupilou, panenkou, zřítelnicí) vloženo uživatelem» retropupilární
retroreflektor  >>   v humanitních vědách ten, který má v dané situaci tendenci snižovat psychickou distancovanost (proto např. prodlužuje a pacifikuje rozhovor) vloženo uživatelem» retroreflektor
retrospektivní analytická studie  >>   zjišťuje údaje z minulosti, např. o předchozím psychosomatickém vývoji u zdravých nebo nemocných dětí, přičemž je soustředěna na kauzální problematiku vloženo uživatelem» retrospektivní analytická studie
retrospektivní analýza  >>   rozbor postupující od zjištěných následků (účinků) k příčinám vloženo uživatelem» retrospektivní analýza
retrostyl  >>   styl navazující na minulost vloženo uživatelem» retrostyl
retrotransposony  >>   sekvence DNA, které se snadno a přirozeně kopírují z jednoho místa genomu na druhé, zejména u vyvíjejících se vajíček a spermií vloženo uživatelem» retrotransposony
retróza  >>   zjišťování a hodnocení vybraných edukativních (výchovných a vzdělávacích) faktorů vloženo uživatelem» retróza
retruze  >>   zasunutí, opak protruze vloženo uživatelem» retruze
Rettův syndrom  >>   geneticky podmíněná pervazivní(vše zasahující) vývojová porucha vyskytující se takřka výlučně u dívek, těžké postižení expresivní a receptivní řeči a těžká, progresivní psychomotorická retardace, stereotypní pohyby rukou kolem střední osy, komunikační dysfunkce vloženo uživatelem» Rettův syndrom
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz