pojem pretorium až pojem preverbální sdělení - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
pretorium, praetorium  >>   velitelská budova v římském vojenském táboře, obvykle v jeho středu, při křižovatce cest via praetoria a via principalis vloženo uživatelem» pretorium
prétura [prétúra]  >>   hist. úřad prétora vloženo uživatelem» prétura
prevence a její typy  >>   Prevence je předcházení závadám, poruchám a chorobám. Primární prevence zabraňuje vzniku onemocnění, závady či poruchy vyloučením škodlivých činitelů ještě ve stádiu plného zdraví (např. otužováním). Primordiální prevence znamená nástup primární prevence ve vztahu k prostředí, životnímu stylu a takovému chování a prožívání, které pravděpodobně povede ke snížení rizika onemocnění nebo závad a poruch chování a osobnosti. Sekundární prevence má zabránit rozvoji a postupu závady, poruchy, nemoci, choroby, která už vznikla. Předpokládá ovšem rozpoznání, správnou diagnózu v časném stádiu. Terciární prevence se zaměřuje na následky závady, onemocnění nebo poruchy, která se již rozvinula. Má tyto následky napravit nebo alespoň zabránit jejich zhoršování. Kvartérní prevence znamená identifikování a předcházení důsledkům progredujícíh a nevyléčitelných chorob a poruch, relativní optimalizaci zbytkových funkcí a kvality života. Také dodržování principů a zásad mravnosti se považuje za součást prevence i terapie některých závad, poruch a onemocnění. Lidé by měli splňovat požadavek morální kompetentnosti, kterou lze definovat jako schopnost dospět v různých sociálních situacích ke správným morálním úsudkům a rozhodnutím a konat, jednat ve shodě s těmito rozhodnutími. vloženo uživatelem» prevence a její typy
prevence ten (zkratka ve zdravotnictví)  >>   předcházení žilní tromboembolické nemoci vloženo uživatelem» prevence ten (zkratka ve zdravotnictví)
preventabilní  >>   závady, poruchy, choroby, úrazy, potíže, kterým lze předejít, které jsou např. dobře identifikovatelné, jejich příčiny jsou známy a jsou ovlivnitelné vloženo uživatelem» preventabilní
Prevention of Learning Disabilities  >>   Prevence specifických poruch učení vloženo uživatelem» Prevention of Learning Disabilities
preventivní medicina  >>   předcházení tělesným i duševním poruchám a chorobám (např. hygienickým a zdravým životním stylem, správnou výživou a zdravým pohybem, očkováním, genetickým aj. poradenstvím) vloženo uživatelem» preventivní medicina
preventivní strategie ve školství  >>   cílem je předcházení zdravotním potížím, závadám (dificilitám)i poruchám chování a prožívání a sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže, je účinná pokud je komplexní, týmová, koordinovaná (zejména s rodinou) a systémová vloženo uživatelem» preventivní strategie ve školství
preverbální komunikace  >>   přípravné období vývoje řeči (např. broukání, houkání, žvatlání, vrnění, křik, doteky, oční kontakt), které bez vyslovování slov většinou trvá jeden rok po narození vloženo uživatelem» preverbální komunikace
preverbální sdělení  >>   sdělení předřečové, tj.,,mluvou těla",též prelingvální sdělení, které je typické např. pro preverbální fázi ontogeneze řeči (terminované do jednoho roku života) vloženo uživatelem» preverbální sdělení
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz