pojem transpersonální psychologie až pojem transverzální analytická studie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
transpersonální psychologie  >>   V roce 1968 prohlásil americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow (1908-1970), že se připravuje nadpersonální psychologie překračující hranice konvenčního psychologického empirismu. Ohlásil tak vznik transpersonální psychologie, zaměřené do oblastí dosud neprobádaného lidského duchovního života. Označoval transpersonální psychologii za čtvrtou cestu v psychologii. vloženo uživatelem» transpersonální psychologie
transplantatio morbi  >>   přenesení nemoci (choroby) vloženo uživatelem» transplantatio morbi
transponder  >>   radioelektrická aparatura telekomunikační družice určená k přenosu rádiových signálů; zařízení, umožňující automatickou identifikaci letadla ve vzdušném prostoru pro potřeby řízení letového provozu vloženo uživatelem
1 komentář
» transponder
transpoziční asimilace  >>   v 1. roce věku dítěte - rozšíření reflexního schématu na nové předměty. vloženo uživatelem» transpoziční asimilace
transrektální sonografie  >>   vyšetření prostaty ultrazvukovou sondou zavedenou konečníkem vloženo uživatelem» transrektální sonografie
transsexualismus  >>   Transexualismus je porucha pohlavní identity (totožnosti), která se projevuje touhou jedince žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví, jde tedy o inverzní sexuální identifikaci, o touhu po změně pohlaví, negativní vztah k vlastním genitáliím, což je obvykle doprovázeno přáním chirurgického zákroku a hormonálního léčení, aby tělo odpovídalo co možno nejvíce preferovanému pohlaví. Transsexuální identita trvá alespoň dva roky a porucha není příznakem jiné duševní poruchy, jako např. schizofrenie, ani není sdružena s chromozomální abnormalitou. vloženo uživatelem» transsexualismus
transsubstanciace  >>   názor, že při svátostném aktu dochází ke změně podstaty užitých živlů, např. při eucharistii; přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy; přepodstatnění vloženo uživatelem» transsubstanciace
transudát  >>   nezánětlivý vzorek tekutiny vloženo uživatelem» transudát
transversála [-zá-], transverzála  >>   (z lat.) geom. příčka; bot. rovina souměrnosti kolmá k mediáně; dopr. magistrála; dopr. spojovací komunikace vloženo uživatelem» transversála
transverzální analytická studie  >>   jednorázově zkoumající, průřezová, příčná studie, zkoumající nějakou vlastnost, závadu či poruchu v různých věkových skupinách, frekvenci jejího výskytu a zvláštnosti dané např. úrovní vitality, věkem a pohlavím vloženo uživatelem» transverzální analytická studie
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz