pojem personální autonomie až pojem personální psychický filtr - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
personální autonomie  >>   úroveň schopnosti a dovednosti uchovat si své vlatní mínění, názory, postoje a přesvědčení a nepodléhat snadno sociálním tlakům na jejich změnu vloženo uživatelem» personální autonomie
personální fragilita  >>   osobnostní křehkost, lomivost vloženo uživatelem» personální fragilita
personální integrita  >>   osobnostní sjednocenost,celistvost, upevněnost vloženo uživatelem» personální integrita
personální intencionálnost  >>   osobní zaměřenost, cílevědomost, úmyslnost, plánovanost, účelovost v jednání a v sociální komunikaci vloženo uživatelem» personální intencionálnost
personální kapacita  >>   adekvátní či optimální počet pracovníků na určitém pracovišti (vzhledem k úkolům, které pracoviště plní); rozsah psychosomatických možností (potencionalit) jedince vloženo uživatelem» personální kapacita
personální peridiagnóza  >>   celkové, komplexní poznání osobnosti člověka vloženo uživatelem» personální peridiagnóza
personální prestiž  >>   osobní uznání, vážnost, úcta vloženo uživatelem» personální prestiž
personální profesní potenciál  >>   úroveň vnitřní osobnostní, psychosomatické kapacity a kompetentnosti, subjektu možného ve vztahu k dané profesi (např. edukace, kvalifikace, schopnosti, dovednosti, povahové vlastnosti, motivace) vloženo uživatelem» personální profesní potenciál
personální profil  >>   psychologická diagnóza aktuální úrovně psychiky a základních osobnostních vlastností jedince (případně i srovnání tohoto zjištění s profilem požadovaným pro příslušnou profesi) vloženo uživatelem» personální profil
personální psychický filtr  >>   individuální a pro daného člověka specifické, uvědomělé i neuvědomělé redukování až nepřijímání některých vjemů, verbálních i neverbálních sdělení, informací a rozhodnutí, které jsou v rozporu s dosavadními postoji, potřebami, hodnotami, zájmy, prožívanou afektivitou a osobnostními zkušenostmi dané osoby. vloženo uživatelem» personální psychický filtr
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz