pojem kulturní niveau až pojem kumbha - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
kulturní niveau  >>   kulturní úroveň vloženo uživatelem» kulturní niveau
kulturní relativismus  >>   teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možné popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí. vloženo uživatelem» kulturní relativismus
kulturní šok  >>   často několikafázová silná reakce (např. nadšení, frustrace, aproximace, adaptace, komplikace po návratu) na příchod do cizího kulturního, etnického, rasového a přírodního prostředí nebo na delší pobyt v něm vloženo uživatelem» kulturní šok
kulturní transmise  >>   předávání, přenášení kulturního dědictví, hodnot, norem, poznání,dovedností, postojů, názorů, zvyklostí a odlišností,vzorců chování a jednání i prožívání z generace na generaci vloženo uživatelem» kulturní transmise
kulturní vzorce  >>   obyčeje, morální zákony, tabu, soubory hodnot k napodobování, tradice, rodové zkušenosti dané kultury vloženo uživatelem» kulturní vzorce
kulturologie  >>   věda o kultuře, teorie a praxe kultury vloženo uživatelem» kulturologie
kulturtrégr, kulturtréger  >>   (z něm. Kulturträger = šiřitel vzdělanosti) hanl. domýšlivý nositel, šiřitel domněle vyšší kultury: nacističtí kulturtrégři vloženo uživatelem» kulturtrégr
kum  >>   1. (v jihoslovanském prostředí) křestní kmotr (i v ženském rodu - kuma); 2. (geogr.) písečná poušť vloženo uživatelem» kum
kumarin  >>   (z fr.) benzopyron (derivát alfa-pyronu, lakton o-hydroxyskořicové kyseliny), obsažený v četných rostlinách; vonná látka pro kosmetické a potravinářské účely vloženo uživatelem» kumarin
kumbha  >>   (archit.) polštářovitý nebo kotlovitý článek sloupů (z doby Cuptů) nesoucí lotosovou hlavici vloženo uživatelem» kumbha
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz