pojem profesionální orientace až pojem profesní multipotencialita - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
profesionální orientace  >>   starší termín pro profesní orientaci vloženo uživatelem» profesionální orientace
profesní bariéra  >>   překážka bránící získat určité zaměstnání (např. nedostatečné vzdělání a speciální kvalifikace, zdravotní postižení, absence osvědčení a licencí, jazyková nedostačivost) vloženo uživatelem» profesní bariéra
profesní bonita  >>   úroveň kvality, kompetentnosti a výkonnosti lidských zdrojů dané organizace, firmy, společnosti, míra schopnosti a dovednosti pracovníků dosahovat adekvátních standardů vloženo uživatelem» profesní bonita
profesní deformace učitelů  >>   zvýšená tendence některých učitelů a učitelek více či méně autoritativně a detailně poučovat, vysvětlovat a radit nejen ve škole, ale i mimo školu, ve společnosti a v soukromí, též učitelský syndrom vloženo uživatelem» profesní deformace učitelů
profesní etablování  >>   zavedení, uznání, respektování dosažené pozice v dané profesi vloženo uživatelem» profesní etablování
profesní hantýrka  >>   profesní mluva - soubor specifických výrazových prostředků mezi osobami pracujícími delší dobu v určitém povolání vloženo uživatelem» profesní hantýrka
profesní kariéra  >>   vývoj a změny pozice v zaměstnání, a to vertikálním směrem vzestupným nebo sestupným, resp. směrem horizontálním (změny povolání na téže úrovni) vloženo uživatelem» profesní kariéra
profesní koakce  >>   lidé pracující vedle sebe, avšak každý sám, nezávisle, bez kooperace vloženo uživatelem» profesní koakce
profesní kompetence  >>   pro dané povolání klíčové znalosti, dovednosti a návyky získané příslušným vzděláním a praktickými zkušenostmi vloženo uživatelem» profesní kompetence
profesní multipotencialita  >>   nadané a talentované osoby mají kapacitu pro úspěšnost a spokojenost ve více zaměstnáních i ve více studijních oborech vloženo uživatelem» profesní multipotencialita
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz