pojem selfish gene (angl.) až pojem sémantická analýza - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
selfish gene (angl.)  >>   sobecký gen (termín R. Dawkinse) vloženo uživatelem» selfish gene (angl.)
selfish needs (angl.)  >>   sobecké, egoistické potřeby vloženo uživatelem» selfish needs (angl.)
selfmanagement  >>   řízení svého osobního rozvoje, sebeřízení, autoregulace vloženo uživatelem» selfmanagement
selfmonitoring (angl.)  >>   sebepozorování a sebeovlivňování vloženo uživatelem» selfmonitoring (angl.)
selfness  >>   úsilí o kompletní sebepoznání a efektivní automanažering se zvláštním zaměřením na osobní kompetentnost a kvalitu života vloženo uživatelem» selfness
Seligmanova rovnice štěstí  >>   relativně trvalá míra Š (tj.štěstí, spokojenosti) je dána K (geneticky podmíněnou konstitucí), plus O (okolnostmi jako je stav zdraví, úspěch v povolání, společenská pozice a společenský růst), plus V (proměnné ovládané vůlí, např. optimistický postoj ke světu a životu, naučený optimismus) vloženo uživatelem» Seligmanova rovnice štěstí
Selye Hans (1907-1982)  >>   kanadský lékař maďarského původu, autor teorie astresu a adaptačního syndromu na stres (1936), profesor Ústavu experimentální mediciny a chirurgie v Montrealu vloženo uživatelem» Selye Hans (1907-1982)
sém  >>   (ling.) distinktivní významový prvek, rys, který ve vztahu s dalšími vymezuje význam lexikální jednotky vloženo uživatelem» sém
sémantém  >>   jazyková jednotka tektogramatické roviny ve funkčním stratifikačním popisu; rozlišuje se sémantém syntaktický, morfologický a lexikální vloženo uživatelem» sémantém
sémantická analýza  >>   hledání a rozbor významu vloženo uživatelem» sémantická analýza
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz