pojem thick description (angl.) až pojem thioalkoholy - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
thick description (angl.)  >>   ,,zhuštěný popis" je pojem, termín a metafora britského filozofa a logika Gilberta Ryla (1900-1976)přejatá a využívaná mnoha antropology, sociology a psychology. Jde o snahu na základě popisu a rozboru empirických dat o místních událostech dosáhnout analýzy a interpretace širších politických a kulturních fenomenů . vloženo uživatelem» thick description (angl.)
thing [tyng]  >>   (u st. Germánů) shromáždění svobodných členů kmene, rozhodující zvl. o vyhlášení války vloženo uživatelem» thing
Think - tank (angl.)  >>   myšlenková, ideová, tvůrčí zásobárna či nádrž, výzkumný či vzdělávací projekt nebo institut; mozkové centrum; skupina expertů vloženo uživatelem» Think - tank (angl.)
think aloud strategy (angl.)  >>   strategie myšlení (přemýšlení) nahlas vloženo uživatelem» think aloud strategy (angl.)
Think tank (angl.)  >>   Mozkové centrum (např. v ekonomii či politice), skupina expertů, mozkovna. vloženo uživatelem» Think tank (angl.)
thinking (angl)  >>   myšlení - zprostředkované zobecněné poznání skutečnosti, vytváření vztahů (souvislostí) mezi vjemy, představami, pojmy a soudy, a to jak ve směru horizontálním, tak i ve směru vertikálním (to znamená jak mezi vjemy, pojmy, představami, soudy a úsudky navzájem, tak mezi vjemy a představami, mezi vjemy a pojmy, mezi vjemy a soudy, mezi představami a pojmy atd.). Často se rozlišuje myšlení praktické či empirické a teoretické či kategoriální. Když dítě na obrázek čtverce reaguje slovem "okénko", jde o případ myšlení empirického či praktického. Pokud správně odbornou terminologií popíše obrázek jako čtverec, jde o myšlení teoretické či kategoriální. Podle švýcarského psychologa a psychiatra C. G. Junga (1875 - 1961) lze myšlení třídit na:empirické, intuitivní a spekulativní. Myšlení může vysoce zefektivňovat činnost člověka. když nejčastěji patrně myslí člověk ve slovech, tedy verbálně, existuje i vizuální myšlení. Jde o schopnost vytvářet ve vědomí nové vizuální představy a myslet v představách. S termínem vizuální myšlení souvisí pojem vizuální gramotnost. Je to soubor schopností a dovedností porozumět vizuálnímu materiálu (slovu, znaku, symbolu, ikoně, grafu, diagramu, schématu, tabulce aj.). vloženo uživatelem» thinking (angl)
thinking fast (angl.)  >>   myšlení rychlé vloženo uživatelem» thinking fast (angl.)
thinking skills (angl.)  >>   dovednost myslet, rozumová dovednost, mentální či kognitivní strategie vloženo uživatelem» thinking skills (angl.)
thinking slow (angl.)  >>   myšlení pomalé vloženo uživatelem» thinking slow (angl.)
thioalkoholy  >>   merkaptany vloženo uživatelem» thioalkoholy
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz