pojem status subjektivní až pojem Steak house syndrom - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
status subjektivní  >>   pozice, postavení v sociální struktuře, které si člověk připisuje sám vloženo uživatelem» status subjektivní
Stauderova katatonie, maligní katatonie, letální katatonie, perniciózní katatonie  >>   Velmi vzácný syndrom postihující psychotické jedince, spočívající v hyperpyrexii, tachykardii, halucinačních zážitcích, a hyperkinetické činnosti, která je časem utlumena ve stupor. Jedná se o život ohrožující stav, léčitelný pouze elektrokonvulzivní terapií. vloženo uživatelem» Stauderova katatonie
stav posedlosti  >>   dissociativní (konverzní) porucha, kdy je jedinec přesvědčen, že ztratil svou vlastní identitu, protože se ho zmocnil duch, božstvo, satan, mocnost nebo jiná osoba vloženo uživatelem» stav posedlosti
Stavěl Josef (1901-1986)  >>   významný český psycholog (profesor katedry psychologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) zaměřený na dějiny psychologie, osobnost a její motivaci a psychologické poradenství (zejména profesní). V roce 1928 založil Psychotechnický ústav v Bratislavě a pracoval zde do roku 1939. vloženo uživatelem» Stavěl Josef (1901-1986)
stavové, stavy  >>   hist. společenské třídy ve feud. zřízení, které se spolu s panovníkem podílely v růz. formě na moci: stav panský (rytířský) a duchovní stav; třetí stav = (zvl. v předrevoluční Francii) měšťanstvo; nástup čtvrtého stavu = lidových mas, dělnictva, proletariátu vloženo uživatelem» stavové
STD zkratka ve zdravotnictví  >>   Sexually Transmitted Diseases, tj. sexuálně přenosné nemoci vloženo uživatelem» STD zkratka ve zdravotnictví
STDERR, Standardní chybový výstup  >>   V informatice výstupní tok, který je zcela nezávislý na standardním výstupu, s nímž jej pojí jen podobnost názvu a směr proudění dat. Tento proud byl předurčen k distribuci chybových hlášení, v kontextu kolony se jím chyby vypisují do terminálu, ale lze jej použít k jakémukoli účelu. Programy z výchozí sady programů v unixových operačních systémech ctí pravidlo, že zprávu zaslanou na standardní chybový výstup uvozují svým názvem a dvojtečkou. Standardní chybový vstup je možno přesměrovat na standardní výstup. vloženo uživatelem» STDERR
STDIN, Standardní vstup  >>   V informatice standardizované rozhraní, kterým data vstupují do programu. Data na standardním vstupu program může ignorovat, např. tehdy, když je spuštěn s neplatnou kombinací parametrů. Programy, které se standardním vstupem nepracují, kupř. ty, jejichž agendou je kopírování, přejmenování, přesunování nebo mazání souborů, datům na něm pozornost nevěnují v principu nikdy. vloženo uživatelem» STDIN
STDOUT, Standardní výstup  >>   V informatice standardizované rozhraní pro předávání výstupních dat. Žádný program není povinen data na standardní výstup zapisovat. Existují programy, jež pracují se standardním vstupem a nepoužívají standardní výstup, i programy, které ignorují standardní vstup a jejichž plody odcházejí standardním výstupem. vloženo uživatelem» STDOUT
Steak house syndrom  >>   náhlá příhoda, kdy se postižený pokusí spolknout příliš velké a často špatně rozžvýkané sousto, které mu uvízně v jícnu a ucpe ho vloženo uživatelem» Steak house syndrom
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz