pojem primární viktimizace až pojem primární socializace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
primární viktimizace  >>   psychická, sociálně ekonomická nebo fyzická újma, kterou oběť utrpí při násilném, resp. trestném činu vloženo uživatelem» primární viktimizace
primární analýza dokumentů  >>   studium a rozbor dokumentů a dat, které mají přímý vztah k řešené problematice a byly zhusta získány vlastním pozorováním, šetřením, průzkumem či výzkumem vloženo uživatelem» primární analýza dokumentů
primární edukace  >>   vzdělávání a výchova na úrovní prvního stupně základní školy vloženo uživatelem» primární edukace
primární neúspěch  >>   neúspěšnost i přes adekvátní motivovanost a kvalitní připravenost vloženo uživatelem» primární neúspěch
primární paměť  >>   krátkodobá, recentní paměť vloženo uživatelem» primární paměť
primární prevence  >>   Je souhrn činností, které mají za cíl snížit počet nových onemocnění. Primární prevence je jednak specifická, jednak nespecifická. Specifická je zaměřená proti nemocem nebo proti rizikům. Primární prevence nespecifická znamená aktivity vedoucí k posilování a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou či zdravotně žádoucím životním stylem. Na prevenci primární se podílejí zdravotníci, jednotliví občané, komunity, regiony a stát. vloženo uživatelem» primární prevence
primární psychická traumatizace  >>   jde o situaci , v níž je člověk přímo osobně obětí mučení, šikany, ponižování, prožívá výraznou emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud, bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity nespravedlivosti, posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci). vloženo uživatelem» primární psychická traumatizace
primární scéna  >>   koncept Sigmunda Freuda o tom, že si děti na základě vlastního pozorování a fantazijně zpracovaných indicií již v předškolním věku vytvářejí fantazijní představy o intimním tělesném sblížování rodičů, které je emočně rozrušují a někdy i neurotizují, též prascéna vloženo uživatelem» primární scéna
primární skupina  >>   skupina osob (např. rodina) spojených intenzivními psychosociálními vztahy, která má na jedince mimořádně silný socializační formativní vliv, termín vytvořil Ch.H. Cooley (1854-1929) vloženo uživatelem» primární skupina
primární socializace  >>   probíhá v období dětství, a to nejčastěji v rodině na základě identifikace a komunikace dítěte s rodinnými příslušníky a s jinými významnými osobami vloženo uživatelem» primární socializace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz