pojem faktitivum až pojem faktor redefinice - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
faktitivum [-tytý-]  >>   (z lat.) jaz. odvozené sloveso znamenající ,činit, učinit takovým, jako vyjadřuje přídavné jméno, které je jeho základem' (např. sušit k suchý, uzdravit k zdravý); v širším smyslu též kauzativum; sloveso účinné, faktitivní vloženo uživatelem» faktitivum
faktograf  >>   (z lat. + řec. zákl., 1. mn. -ové) kdo se omezuje (např. v literární historii) na pouhé shromažďování a popisování jednotlivých fakt bez celkového hodnocení vloženo uživatelem» faktograf
faktoid  >>   neskutečné, nepravdivé nebo nepřesné, sporné, neověřené, nepotvrzené, naivní, nepodložené tvrzení vloženo uživatelem» faktoid
faktor elaborace  >>   pečlivé vypracování detailů řešení, promýšlení jednotlivých součástí vzhledem ke kompletaci celku, dovedení činnosti do cíle vloženo uživatelem» faktor elaborace
faktor fluence  >>   schopnost a dovednost pohotově, plynule, nápaditě produkovat slova, myšlenky, představy, též fluenticita vloženo uživatelem» faktor fluence
faktor globality inteligence  >>   schopnost chápat souvislosti, celky, opakem je detailnost (podle R. Meiliho) vloženo uživatelem» faktor globality inteligence
faktor komplexity inteligence  >>   schopnost najít uspořádání v problému a postihnout množství prvků funkčně složitější struktury (podle R. Meiliho) vloženo uživatelem» faktor komplexity inteligence
faktor plasticity inteligence  >>   schopnost rozkládat, reorganizovat a smysluplně transformovat podnětové struktury, uspořádat jednotlivé složky novým způsobem, opakem plastičnosti je rigidita (podle R. Meiliho) vloženo uživatelem» faktor plasticity inteligence
faktor plynulosti inteligence  >>   schopnost přecházet od jednoho obsahu ke druhému, opakem je fixace (podle R.Meiliho), fluence vloženo uživatelem» faktor plynulosti inteligence
faktor redefinice  >>   vnímat a myslet nově, přerámovat a jinak interpretovat a formulovat problém, aby se dal adekvátně řešit vloženo uživatelem» faktor redefinice
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz