pojem stresová reakce až pojem stressful life events (angl.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
stresová reakce  >>   odpověď organismu na vnější nebo vnitřní nebo vnější i vnitřní zátěž vloženo uživatelem» stresová reakce
stresová tolerance  >>   míra snášenlivosti vůči stresům a frustracím, osobní úroveň zvládání zátěžových situací, viz též frustrační tolerance vloženo uživatelem» stresová tolerance
stresová událost  >>   náročná životní událost způsobující maximálně intenzivní zážitek strachu, hrůzy, děsu, beznaděje např. při nehodách, povodních, zemětřeseních a nezřídka do půl roku zapříčińující posttraumatickou stresovou poruchu (PTDS) vloženo uživatelem» stresová událost
stress (angl.)  >>   stres, tj. soubor rizikových reakcí organismu na zatěžující vnitřní nebo vnější podněty (stresory) narušující krátkodobě nebo dlouhodobě a v různé míře ( v závislosti na individuální vulnerabilitě organismu) normální chod funkcí a pohodu organismu vloženo uživatelem» stress (angl.)
stress at school (angl.)  >>   stres ve škole vloženo uživatelem» stress at school (angl.)
stress buffering effect (angl.)  >>   zátěž tlumící efekt vloženo uživatelem» stress buffering effect (angl.)
stress perception (angl.)  >>   vnímání a prožívání stresu vloženo uživatelem» stress perception (angl.)
Stress Profile (SP)  >>   Psychologická diagnostická metoda ve formě sebeposuzovacího dotazníku pro dospělou populaci obsahující 123 položek. Autorem metody je Kenneth M.Nowack. Metoda pomáhá odhadovat zdravotní rizika vyvolaná stresem a míru odolnosti vůči stresu. Může být aplikovaná individuálně i skupinově. vloženo uživatelem» Stress Profile (SP)
stress-resistance (angl.)  >>   odolnost vůči napětí, tlaku, stresu vloženo uživatelem» stress-resistance (angl.)
stressful life events (angl.)  >>   stresové životní události (akce, případy, příhody), těžké životní situace vloženo uživatelem» stressful life events (angl.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz