pojem HEELP zkr. až pojem Heimweh (něm.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
HEELP zkr.  >>   Haemolysis Elevated Liver enzymes Low Platelets angl. - volný hemoglobin v plazmě - zvýšené ALT , AST - trombocytopenie. Zvláštní forma preeklampsie s nekrózou a krvácením jaterního parenchymu. vloženo uživatelem» HEELP zkr.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)  >>   Německý profesora na univerzitě v Jeně, Heidelbergu a Berlíně, hlavní představitel německé klasické filozofie. Hegel usuzoval, že každý vývojový stupeň ruší, tedy neguje předchozí vývoj, ale i tuto negaci znovu neguje, a tak v sobě na vyšší úrovni uchovává i určité rysy předchozího vývoje. Za prvotní považoval vědomí. Vyslovil teorii o významu činu pro poznání. Čin mu není pouhým znakem, ale je mu věcí samou. Učil také, že teprve průnikem k vlastní autenticitě lze dosáhnout hlubší roviny poznání. Napsal např. Fenomenologii ducha. vloženo uživatelem» Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
hegelián  >>   vyznavač představitele německé idealistické filozofie Georga Wilhelma Friedricha Hegela(1770-1831) vloženo uživatelem» hegelián
hegeš  >>   slangově nepořádek vloženo uživatelem
1 komentář
» hegeš
HEICS zkr.  >>   Hospital Emergency Incident Command System angl. - Po nemocnicích se vyžaduje, aby měly připraven plán řešení katastrofy, dodržovaly předepsané postupy a je jim doporučeno, aby využily tzv. Incident Command System. Tento systém pro řízení opatření při katastrofě, popisující úkoly jednotlivých pracovníků, byl původně sestaven pro potřeby hasičského záchranného sboru. Později byl rozšířen na systém krizového řízení obecně a byla připravena i verze vhodná pro zdravotnictví. Podle výzkumu z r.2000 používá tento systém 90% nemocnic v New Yorku (Hospital Emergency Incident Command System - HEICS). Má pomáhat při zajištění provozu zdravotnického zařízení v krizové situaci a je tedy určen spíše vedení nemocnice než lékařům na oddělení. V případě katastrofy by však lékaři ARO měli sami přesně vědět, jaké mají povinnosti. Co však nemusí být jasné, je řetězec řízení v organizační struktuře dané nemocnice a také informace o tom, jakou oddělení dostane pomoc při ošetření, případně při evakuaci pacientů. V organizačním přehledu výše uvedeného řídícího systému HEICS má významnou úlohu „styčný důstojník" jakožto kontaktní osoba pro spolupráci nemocnice s úřady a dalšími organizacemi. Aby systém dobře fungoval, každý zaměstnanec musí předem vědět: 1) co je mým úkolem (prací), 2) jaké jsou další práce související s mojí a 3) kdo tyto práce vykonává. vloženo uživatelem» HEICS zkr.
height (angl.)  >>   výška; výše; výšina vloženo uživatelem» height (angl.)
heilót  >>   otrok ve Spartě vloženo uživatelem» heilót
Heilpädagogik (něm.)  >>   léčebná pedagogika vloženo uživatelem» Heilpädagogik (něm.)
Heimdall  >>   Strážce sídla bohů v Ásgardu .Vlastní magický posvátný roh Gjallarhorn na který zaduje a svolá bohy do poslední bitvy v den konce světa - v den Ragnaröku. Tehdy se utká s bohem Lokim a vzájemně se připraví o život. vloženo uživatelem» Heimdall
Heimweh (něm.)  >>   stesk po domově vloženo uživatelem» Heimweh (něm.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz