pojem Scylla až pojem sebeaktualizace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Scylla, Skylla  >>   (v starověké mytologii) netvor na skále naproti Charybdě (v úžině mezi Sicílií a Itálií), číhající na plavce; Scylla a Charybda: proplout mezi Scyllou a Charybdou = vyváznout z nebezpečného ohrožení ze dvou stran vloženo uživatelem» Scylla
sdílení budoucnosti  >>   sdílení společných hodnot, zájmů, cílů a plánů do budoucna (např. s manželským partnerem) vloženo uživatelem» sdílení budoucnosti
SDSL  >>   symetrická digitální účastnická přípojka, typ DSL technologie vloženo uživatelem» SDSL
SDZ zkratka ve školství  >>   státní doktorská zkouška vloženo uživatelem» SDZ zkratka ve školství
seal [síl], sealskine [sílskin]  >>   kožišina z mláďat tuleňů a lachtanů vloženo uživatelem» seal
sealing [sílink]  >>   (marketing) česky "zpečeťování", nástroj krizové komunikace užívaný v pokrizové etapě, využívající media relations k ukončení v krizi řešených témat v požadované podobě vloženo uživatelem» sealing
Searle, J.R.  >>   John Roger Searle (nar. 1932) anglický filozof přirozeného jazyka zabývající se např. klasifikací mluvních aktů a teorií řečového jednání, dílo : Mysl , mozek a věda vloženo uživatelem» Searle
Seashore H.G.  >>   Harold G. Seashore (1906-1965) jeden z amerických autorů psychologické diagnostické metody pro kariérní poradenství nazvané Testy diferenciace schopností. Viceprezident psychologické korporace v New Yorku. vloženo uživatelem» Seashore H.G.
Seasonal Affective Disorder  >>   Sezonní afektivní (emoční, citová) porucha (zkratka SAD) projevující se smutným až depresivním laděním v zimním období, provázená ospalostí, únavou, zvýšenou chutí k jídlu až přejídáním se, poruchami pozornosti, zvýšenou senzitivitou a dráždivostí, též SAD syndrom, zimní deprese vloženo uživatelem
1 komentář
» Seasonal Affective Disorder
sebeaktualizace  >>   potřeba maximálního využití svých potencialit (subjektu možného), seberozvoje, sebeuskutečnění, sebeuplatnění, individuace, seberealizace vloženo uživatelem» sebeaktualizace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz