pojem self - management (angl.) až pojem self -serviing bias (angl.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
self - management (angl.)  >>   viz selfmanagement vloženo uživatelem» self - management (angl.)
self - oriented feedback (angl.)  >>   zpětná vazba vloženo uživatelem» self - oriented feedback (angl.)
self - realization principle (angl.)  >>   princip seberealizace vloženo uživatelem» self - realization principle (angl.)
self - regulated learning skills (angl.)  >>   autoregulační, sebeřídící schopnosti a dovednosti při učení, způsobilost člověka řídit si vlastní učení vloženo uživatelem» self - regulated learning skills (angl.)
self - regulation (angl.)  >>   sebeřízení (autoregulace); autocenzura vloženo uživatelem» self - regulation (angl.)
Self - Report Altruism Scale (SRA)  >>   Sebeposuzovací škála altruismu, psychologická diagnostická metoda měřící individuální rozdíly v oblasti altruistického chování zkonstruovanaá J.P. Rushtonem, R.D. Chrisjohnem G.C. Fekkenem vloženo uživatelem» Self - Report Altruism Scale (SRA)
self - serving bias (angl.)  >>   egocentrické zkreslení (zkreslení sloužící sobě), tendence vnímat a hodnotit sebe, své osobní vlastnosti, chování a jednání v příznivém světle, posuzovat je zaujatě, shovívavěji a pozitivněji než vlastnosti, chování a jednání druhých lidí (viz základní atribuční chyba) vloženo uživatelem» self - serving bias (angl.)
self - support (angl,)  >>   soběstačnost, podpora sebe sama vloženo uživatelem» self - support (angl
self - understanding (angl.)  >>   porozumění sobě samotnému, sebeporozumění vloženo uživatelem» self - understanding (angl.)
self -serviing bias (angl.)  >>   udržování vlastní sebedůvěry a sebeúcty pomocí atribučního zkreslení (chyby) vloženo uživatelem» self -serviing bias (angl.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz