pojem sociální rituály až pojem sociální stereotyp - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
sociální rituály  >>   veřejné, společenské i neveřejné až tajné,sváteční,náboženské,magické, mystické, všednodenní a soukromé oslavy, obřady,pravidla pro chování a důležité mezníky v životě (např. křest, biřmování sňatek, rozvod, promoce) jednotlivce vloženo uživatelem» sociální rituály
sociální role  >>   soubor očekávání na chování a prožívání daného jedince ze strany skupiny (okolí, společnosti), které je spjato s jeho současnou pozicí (postavením) v příslušné skupině vloženo uživatelem» sociální role
sociální sankce  >>   společenský postih vloženo uživatelem» sociální sankce
sociální schéma  >>   mentální kognitivní struktura, která reprezentuje kvalitativní úroveň a kvantitativní stupeň poznání sociálních objektů vloženo uživatelem» sociální schéma
sociální slepota  >>   nedostatek verbální i nonverbální komunikace s druhými lidmi, absence pocitů empatie a vzájemnosti, extrémnípatologická osamělost, symptom sociální poruchy vloženo uživatelem» sociální slepota
sociální smrt  >>   chronické choroby, odloučenost od blízkých, osamělost, společenská deprivace (strádání) často pravděpodobně urychlují i fyzickou smrt vloženo uživatelem» sociální smrt
sociální spouštěče  >>   konstituce a výrazové vlastnosti jedince nebo určitý vzorec jeho chování může vybavit u jedince téhož druhu geneticky založenou kladnou nebo zápornou reakci vloženo uživatelem» sociální spouštěče
sociální statika  >>   podmínky existence stability společnosti vloženo uživatelem» sociální statika
sociální status  >>   úroveň a význam pozice, vážnost a prestiž postavení v dané společenské skupině, která je determinovaná např. genderem (muž, žena), věkem, rasou, náboženstvím, vlastním přičiněním (vzděláním a osobní výkonností), sociálním a kulturním kapitálem, materiálním zabezpečením a jeho možnostmi, administrativní askripcí (dosažením sociálního statusu úředním připsáním, přidělením na základě rodové příslušnosti k privilegovaným vrstvám) vloženo uživatelem» sociální status
sociální stereotyp  >>   ustálený způsob výběrového vnímání a hodnocení druhých osob (heterostereotyp) nebo i sebe sama (autostereotyp) často zatížený zkreslením, chybami a předsudky vloženo uživatelem» sociální stereotyp
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz