pojem junk e-mail (angl.) až pojem Jurovský Anton (1908-1985)- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
junk e-mail (angl.)  >>   nevyžádaná pošta (např. reklamní), nevyžádaný e-mail; spam; pošta k vyhození vloženo uživatelem» junk e-mail (angl.)
junk food (angl.)  >>   bufetová strava, nezdravá strava vloženo uživatelem» junk food (angl.)
junkce  >>   spojení; val; klenba; oblouk; obloukovitý strop; podjezd vloženo uživatelem» junkce
junkční  >>   junkční – týkající se junkce (spojení) junkční rytmus – srdeční rytmus, který vzniká v oblasti přechodu převodního systému srdečního ze síně na komory, tj. v okolí atrioventrikulárního uzlu. Je druhem arytmie, má pomalou frekvenci (okolo 40–50 úderů za minutu), někdy však může být i zrychlený tzv. junkční tachykardie vloženo uživatelem» junkční
junkční rytmus  >>   srdeční *rytmus, který vzniká v oblasti přechodu *převodního systému srdečního ze síně na komory, tj. v okolí *atrioventrikulárního uzlu. Je druhem *arytmie, má pomalou frekvenci (okolo 40–50 úderů za minutu), někdy však může být i zrychlený (junkční *tachykardie) vloženo uživatelem» junkční rytmus
junktimace  >>   vázaný prodej - nedovolená praktika, při níž prodávající podmiňuje koupi jednoho druhu zboží či poskytnutí jedné služby odebráním jiného zboží vloženo uživatelem» junktimace
junto mio  >>   Junto Mio = s mým ( s mojím někým/něčím) vloženo uživatelem» junto mio
juristický  >>   právnický vloženo uživatelem» juristický
jurodivý  >>   (ve starém ruském prostředí) slabomyslný, bláznivý, bigotními věřícími považovaný za tzv. božího člověka s prorockým darem vloženo uživatelem
1 komentář
» jurodivý
Jurovský Anton (1908-1985)-  >>   Slovenský psycholog a vysokoškolský pedagog. Organizoval okresní poradny pro volbu povolání na Slovensku. Byl přerušovaně profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě, pracovníkem Psychologickej výchovnej klinike v Bratislave, vědeckým pracovníkem Výskumneho ústavu detskej psychológie a patopsychológie, v Bratislave a Československého výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Publikoval Psychologické základy výchovy (1934),Utváranie osobnosti dieťaťa (1939),Psychológia (1942,1943, 1949), Súlad v rodinnom životě (1946), Dieťa a disciplina (1955), Duševný život v spoločenských podmienkách ((1963, 1965), Spokojnosť s pracou a jej činitele (1971), Mládež a spoločnosť (1974), Osobnosť človeka pri práci (1980), Životnou cestou (1983). vloženo uživatelem» Jurovský Anton (1908-1985)-
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz