pojem water bailiff (angl.) až pojem Wechsler David - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
water bailiff (angl.)  >>   porybný vloženo uživatelem» water bailiff (angl.)
water resistant (angl.)  >>   vodě odolný, vodovzdorný, vodotěsný vloženo uživatelem» water resistant (angl.)
waterboarding (angl.)  >>   simulované topení používané jako vynucovací výslechová metoda a způsob mučení vodou vloženo uživatelem» waterboarding (angl.)
Watson John Broadus (1878-1958)  >>   Americký psycholog, zakladatel behaviorismu tj.stimulus - respons teorie podle níž je chování determinované stimuly všeho druhu. J. B. Watson studoval reakce člověka na smyslové podněty, zajímal se o návyky, charakterizoval tzv. vzorce chování, které si člověk v průběhu života osvojí učením. Osobnost chápal jako soubor vnějších reakcí na nejrůznější situace a podněty. Měl velikou důvěru v experiment, přesné měření a statistické zpracování výsledků měření. John Broadus Watson navázal na některé myšlenky ruské Bechtěrevovy reflexologie. Watson byl původně zoopsycholog. Prováděl rovněž originální výzkumy s novorozenci. Proslavil se následujícím tvrzením: "Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím - lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků". Na závěr své kariéry se věnoval psychologii reklamy. V roce 1919 vydal knihu Psychologie z behavioristického hlediska. Osobnost zde chápal jako soubor vnějších reakcí na nejrůznější situace (podněty). Psychologie v tomto objektivizujícím pojetí by se stala opět přírodní vědou. Behavioristé přispěli k rozvoji testování a psychologické diagnostické metodologie. Prohloubili naše poznatky o tom, jak se člověk učí, jak se vytvářejí jeho návyky i některé postoje. Chování si rozdělil na molární (složitější) a molekulární (jednodušší). Psychologie v pojetí behavioristů má být přírodní pozitivistickou vědou o chování (behavior = chování). vloženo uživatelem» Watson John Broadus (1878-1958)
WBT zkratka  >>   Web Based Training, výuka a výcvik prostřednictvím internetu vloženo uživatelem» WBT zkratka
WCGTC (zkratka)  >>   World Council for Gifted and Talented Children tj. Světová rada pro nadané a talentované děti vloženo uživatelem» WCGTC (zkratka)
web  >>   web, www (World Wide Web), celosvětová soustava dokumentů dostupných na internetu; soustava dokumentů dostupných na témž webovém serveru nebo internetové doméně nejnižšího stupně vloženo uživatelem» web
webmaster  >>   osoba, která spravuje internetové stránky vloženo uživatelem
1 komentář
» webmaster
Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS)  >>   Wechslerova inteligenční škála pro dospělé, komplexní škála pro měření verbální (slovní ) i performační (neslovní) inteligence dospělých vloženo uživatelem» Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS)
Wechsler David  >>   Americký psycholog David WECHSLER (1896 – 1981), původem z Rumunska, je autorem psychologické diagnostické metody zkoumající výkonnost intelektu, tzv. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (z roku 1939, název je dle místa jeho působení – Bellevue Psychiatric Hospital). Tato škála byla roku 1955 přepracována pod názvem WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)a vychází z ní rovněž WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, 1949). Revize WAIS je označována např. jako WAIS-IV (2008). vloženo uživatelem» Wechsler David
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz