pojem touha po transcendentnu až pojem toxické chování - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
touha po transcendentnu  >>   individuálně specifikovaná touha po ideálnu, po něčem s rysy absolutní hodnoty, co člověka přesahuje, co je dokonalé a nekonečné vloženo uživatelem» touha po transcendentnu
touché  >>   "zasáhl, trefil". V debatě se touché používá jako uznání "zásahu do černého". Takže výraz touché je často používáno v kulturních a všeobecných konverzacích, v argumentech, nebo debatách. Když jedna osoba argumentuje a druhá na to reaguje chytře nebo výstižně, tak první osoba může odpovědět touché jako cestu uznání dobré reakce/odpovědi. vloženo uživatelem» touché
Tourbillon  >>   Je zložitý mechanizmus v náramkových hodinkách, pôvodne slúžiaci na elimináciu vplyvu gravitácie a zotrvačných síl na presnosť merania času hodín pri ich nosení na ruke. vloženo uživatelem» Tourbillon
Tourettův syndrom  >>   chronická porucha projevující se motorickými tiky (mrkání, cukání, mávání horními končetinami) a vokálními tiky(mručení, chrochtání, pokašlávání, vykřikování vulgárních výrazů), závadami a poruchami pozornosti a hyperaktivitou vloženo uživatelem
3 komentáře
» Tourettův syndrom
Tout comprendre c´est tout pardonner (franc.)  >>   Vše pochopit, znamená vše odpustit. vloženo uživatelem» Tout comprendre c´est tout pardonner (franc.)
tovar  >>   (ze sloven., pův. tur.) (obecně) hotový tovární nebo řemeslný výrobek vloženo uživatelem
1 komentář
» tovar
town planning (angl.)  >>   urbanismus vloženo uživatelem» town planning (angl.)
toxická látka  >>   jedovatá látka vloženo uživatelem» toxická látka
toxická psychóza  >>   psychotická porucha vyvolaná obv. dlouhodobým užíváním návykových látek, v těžších případech je téměř nerozeznatelná od akutní schizofrenie, typická je intenzivní úzkost, tenze, panika a vztahovačnost, paranoidní či velikášské bludy, sluchové, zrakové, hmatové a jiné halucinace, iluze, zmatenost, myšlenkový trysk, agresivita, nespavost, sebevražedné jednání. Tox. psychóza je typická spíše pro jedince s určitými predispozicemi, ale i pro uživatele velkých dávek. K látkám s vysokým psychotogenním potenciálem patří především stimulancia, obzvláště pervitin, naopak opiáty (morfin, heroin) psychotický neklid tiší, což má za následek často přechod závislých na amfetaminech a kokainu k opiátům vloženo uživatelem» toxická psychóza
toxické chování  >>   metaforické označení škodlivého, nevhodného, nepříjemného, hyperkritického, negativistického, konfliktního a násilnického chování vloženo uživatelem» toxické chování
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz