pojem metoda loci až pojem metoda STAR - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
metoda loci  >>   mnemotechnická pomůcka spojení věci či informace s místem vloženo uživatelem» metoda loci
metoda Montessori  >>   vzdělávací program malých dětí (autorka: Maria Montessori); metoda vzdělávání založená na porozumění dítěti vloženo uživatelem» metoda Montessori
metoda observační  >>   způsob poznávání pozorováním vloženo uživatelem» metoda observační
metoda ohniskové skupiny  >>   viz focus groups vloženo uživatelem» metoda ohniskové skupiny
metoda one brain  >>   alternativní metoda ,,jednotný mozek" usiluje o adekvátní a optimální spolupráci pravé a levé hemisféry mozku a odblokování emocionálních traumat a stresů vloženo uživatelem» metoda one brain
metoda patrontašky  >>   uschovávání záporných informací a usvědčujících důkazů na vhodnou příležitost a situaci vloženo uživatelem» metoda patrontašky
Metoda Philips 66  >>   Inovační metoda skupinové výuky a rozvíjení tvořivosti nazývaná též Metoda hučicího zasedání. Lektor rozdělí účastníky do několika skupin po šesti členech. Skupiny si zvolí mluvčího, zapisovatele a moderátora. Úkolem skupin je zaujmout stanovisko k problému, které v úvodu lektor prezentuje. Práce ve skupinách trvá 6-8 minut. Zapisovatel ve skupině zapisuje různé návrhy řešení, moderátor řídí diskusi a mluvčí si připravuje podklad pro prezentaci práce skupiny. Mluvčí pak přednesou v plénu svá stanoviska, nápady, apod. Pokračuje diskuse v celém plénu. Jde vlastně o variantu metody braistormingu. Jejím autorem je Donald Philips. vloženo uživatelem» Metoda Philips 66
metoda rypsového útku  >>   v každé učebnici tkaní a nakonec i na googlu, když zadáte ryps +tkaní naleznete význam vloženo uživatelem» metoda rypsového útku
metoda sněhové koule  >>   Metoda sněhové koule (snowballing) začíná tím, že např. zkoumané osoby dostanou individuální čas k promyšlení daného tématu a potom o něm ve skupinách diskutují. Nejdříve ve dvojici, poté ve čtveřici, a to až do doby, kdy se vytvoří celá skupina, též technika či strategie nabalování sněhové koule. vloženo uživatelem
1 komentář
» metoda sněhové koule
metoda STAR  >>   doporučení tázat se během personálně a pracovně zaměřeného (výběrového) rozhovoru na konkrétní situace (S-Situation), konkrétní úkoly(T - Tasks), konkrétní činnosti (A-Actions) a pracovní výsledky (R-Results) vloženo uživatelem» metoda STAR
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz