pojem paralingvistika až pojem paramenty - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
paralingvistika  >>   obor zabývající se funkcí prostředků nonverbální komunikace v jaz. projevu (parajazyk = doprovodné neverbální prvky komunikace - a) prozodické: melodie, hlasitost, tempo, rytmus a b) kinetické: výraz obličeje, gesta) vloženo uživatelem» paralingvistika
paraliturgický  >>   Řecká předpona "para" označuje to, co probíhá "vedle" bohoslužby. Jde o prvky, které nejsou vlastní liturgii - úkony, zvyky, rituály, obyčeje - tedy oblast lidové zbožnosti. (Škála je obrovská: od zavěšování adventního věnce po pašijové hry.) vloženo uživatelem» paraliturgický
paralogické myšlení  >>   jednotlivé myšlenky, soudy a úsudky na sebe navazují pouze podle rozvolněných, málo souvislých a povrchních podobností a náhodných asociací, též dyslogické myšlení vloženo uživatelem» paralogické myšlení
paralogický  >>   logicky chybný, dyslogický, nelogický, nesrovnalostní vloženo uživatelem» paralogický
paralogie  >>   rozvolnění logických vazeb v procesu myšlení, neúmyslně chybné soudy a úsudky vloženo uživatelem» paralogie
paralues  >>   /gr.+l./ štvrté štádium syfilisu vloženo uživatelem» paralues
paramagnetismus, paramagnetizmus [-tyz-]  >>   vlastnost někt. látek, že jsou póly magnetu slabě přitahovány silou úměrnou intenzitě magnetického pole (op. diamagnetismus) vloženo uživatelem» paramagnetismus
paramedik  >>   trénovaný a certifikovaný zdravotnický profesionál vloženo uživatelem» paramedik
parament  >>   (z lat.) círk. bohoslužebné roucho vloženo uživatelem» parament
paramenty, paramenta  >>   (z lat.) souhrnný název pro bohoslužebná roucha a oltářní pokrývky vloženo uživatelem» paramenty
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz