pojem emoční gramotnost až pojem emoční oploštělost - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
emoční gramotnost  >>   viz emocionální gramotnost vloženo uživatelem» emoční gramotnost
emoční imploze  >>   zadržování, redukce a potlačování afektivních a citových výrazových projevů, které může být příčinou psychosomatických a zdravotních potíží vloženo uživatelem» emoční imploze
emoční inkongruence  >>   citová nepřiléhavost vloženo uživatelem» emoční inkongruence
emoční inkontinence  >>   neschopnost zadržet nebo ovládnout vyrazové projevy emocí i na v podstatě málo emoční nebo i neemoční podněty, rychlé střídání kladných a záporných citových reakcí, může jít o organicky podmíněnou psychickou poruchu, též afektivní inkontinence vloženo uživatelem» emoční inkontinence
emoční insuficience  >>   citová nedostačivost, neschopnost pociťovat a prožívat některé city vloženo uživatelem» emoční insuficience
emoční inteligence  >>   úroveň schopnosti a dovednosti rozpoznávat a zvládat své vlastní emoce a afekty, empaticky se vciťovat do emočního a afektivního psychického rozpoložení ostatních lidí a přizpůsobovat mu své jednání během sociální komunikace s nimi vloženo uživatelem» emoční inteligence
emoční labilita  >>   nápadná až extrémní citová a výrazová proměnlivost a nevyrovnanost, snadné střídání i protikladných emocí a jejich projevů, iritabilita, dráždivost vloženo uživatelem» emoční labilita
emoční mozek  >>   emoční (citový) mozek je často používané metaforické označení limbického mozku (amygdaly, septa a hipokampu) vloženo uživatelem» emoční mozek
emoční nepřiléhavost  >>   nepřiléhavá emoční reakce vzhledem k dané situaci objevující se např. u schizofreniků vloženo uživatelem» emoční nepřiléhavost
emoční oploštělost  >>   citová otupělost, plochost, distancovanost, redukovanost vloženo uživatelem» emoční oploštělost
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz