pojem pozitivní termoterapie až pojem pozitivní imaginace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
pozitivní termoterapie  >>   metoda, kdy se z léčebných důvodů teplo do organismu přivádí, též hypertermie vloženo uživatelem» pozitivní termoterapie
pozitivní aserce  >>   zřetelné sdělení a vyjádření pochvaly, komplimentu, ocenění, kladného postoje a vztahu vloženo uživatelem» pozitivní aserce
pozitivní diskriminace  >>   Tento pojem je vymezen Americkou psychologickou asociací od r. 1995 - "O pozitivní diskriminaci lze hovořit tehdy, jestliže je vynakládáno záměrné úsilí s cílem zajistit, že v pracovní a vzdělávací oblasti nedochází k diskriminaci, musí být zajištěny rovné příležitosti". Zdroj: Atkinson, Psychologie, Portál, Praha 2003, str. 669 vloženo uživatelem» pozitivní diskriminace
pozitivní ekonomie  >>   přijímá ekonomickou realitu jaká je. Nevnáší žádné soudy ani návrhy na zlepšení. vloženo uživatelem» pozitivní ekonomie
pozitivní emoční bilance  >>   prožívání stavu uspokojení individuálních citových potřeb v přítomnosti a optimistického očekávání do budoucna vloženo uživatelem» pozitivní emoční bilance
pozitivní evaluace  >>   kladné hodnocení osobnosti druhého člověka, pochvala, povzbuzení, vyjádření pozitivního očekávání pokud jde o jeho chování a jednání v budoucnosti, projevy úcty a respektu vůči hodnocenému člověku vloženo uživatelem» pozitivní evaluace
pozitivní haptika  >>   kladná neverbální komunikace dotekem, naspř. pohlazení, podání ruky, poklepání po rameni, objetí vloženo uživatelem» pozitivní haptika
pozitivní identita  >>   prosazování se, budování svého sebevědomí, obrazu sebe sama (image)rozvojem a prezentováním svých kladů, respektováním sociálně kladných rolí, norem a pravidel, získávání pozornosti adekvátním sociálním a právním chováním vloženo uživatelem» pozitivní identita
pozitivní iluze  >>   nerealistický, příliš optimistický přístup k řešení různých problémů, nadhodnocování vlastních individuálních možností regulovat svůj život i život druhých lidí, přeceňování vlastního subjektu možného vloženo uživatelem» pozitivní iluze
pozitivní imaginace  >>   kladné, žádoucí zapojení představivosti a obrazotvornosti do hledání optimistické, adekvátní či optimální varianty řešení problému či komplikované situace vloženo uživatelem» pozitivní imaginace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz