pojem Pecus vocale až pojem pedagogické portfolio - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Pecus vocale  >>   "mluvící dobytek", urážlivé staré rčení např. neslovanů o Slovanech vloženo uživatelem» Pecus vocale
pedagogenie  >>   záporné důsledky nežádoucího působení učitele na osobnost žáka (např. dehonestace, veřejný posměch, zveřejňování zcela privátních záležitostí žáka, nepřiměřená kritika) vloženo uživatelem» pedagogenie
pedagogenní  >>   pedagogem, vychovatelem či učitelem vyvolaný, zapříčiněný, např. stav zvýšeného neuroticismu u dítěte vloženo uživatelem» pedagogenní
pedagogická akontabilita  >>   adresná zodpovědnost pedagogů nebo celých edukativních institucí za kvalitu i kvantitu jejich služeb, ochota, schopnost a dovednost složit účty ze své edukativní aktivity vloženo uživatelem» pedagogická akontabilita
pedagogická ergogenie  >>   nežádoucí důsledky špatné výchovné a vzdělávací práce na zdraví a rozvoj psychiky a osobnosti žáků s studentů vloženo uživatelem» pedagogická ergogenie
pedagogická evaluace  >>   vědeckopraktický obor či součást pedagogiky zabývající se zjišťováním, porovnáváním, hodnocením a vysvětlováním kvality, kvantity e efektivity školského vzdělávání a výchovy (edukace) vloženo uživatelem» pedagogická evaluace
pedagogická interakce  >>   intencionální i funkcionální vícerozměrné vzájemné působení a ovlivňování psychiky a osobnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu (žáků, studentů, učitelů, vychovatelů, rodičů), kteří spolu verbálně i nonverbálně psychosociálně komunikují vloženo uživatelem» pedagogická interakce
pedagogická komunikace  >>   vzájemná výměna informací a specifických jednostranných či oboustranných, verbálních i nonverbálních sociálních interakcí mezi účastníky (vyučujícími i žáky či studenty) edukačního procesu vloženo uživatelem» pedagogická komunikace
pedagogická psychologie  >>   psychologická věda zabývající se změnami, které vznikají v psychice a osobnosti člověka v důsledku působení edukace, výchovy a vzdělávání, sebevýchovy a sebezdělávání vloženo uživatelem» pedagogická psychologie
pedagogické portfolio  >>   uspořádaný soubor sebereflexivních, sebehodnotících a dalších prací a edukativních příprav žáka, studenta či posluchače vysoké školy sestavený za určitou dobu výuky, který se předkládá např. u závěrečných zkoušek příslušné zkušební komisi vloženo uživatelem
1 komentář
» pedagogické portfolio
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz