pojem mikroprostředí až pojem mikroskopie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
mikroprostředí  >>   z hlediska sociální psychologie prostředí malých sociálních skupin (např. rodiny), avšak z hlediska ekologie životní prostředí pouze jednoho organismu vloženo uživatelem» mikroprostředí
mikropsie  >>   zrakové vnímání předmětů ve zmenšených rozměrech než je tomu ve skutečnosti vloženo uživatelem» mikropsie
mikropylární pól  >>   neboli otvor klový - mikropylární pól (mikropyle) u vajíčka rostlin je protilehlý pol k jeho chalazálnímu pólu (chaláza), kde je vajíčko připojeno k poutku, vyrůstají odtud zárodečné obaly vloženo uživatelem» mikropylární pól
mikroregion  >>   malý územní celek vzniklý např. dobrovolným sdružením (svazkem) několika obcí společně usilujících o ekonomický, kulturní a sociální rozvoj vloženo uživatelem» mikroregion
mikrorovina  >>   zabývá se problematikou jednotlivců nebo pouze malých společenských skupin (např. rodiny) vloženo uživatelem» mikrorovina
mikrosakády  >>   nepravidelné rychlé pohyby oka vloženo uživatelem» mikrosakády
mikrosegregace  >>   rasově podmíněné oddělování v běžném životě, např. v čekárnách na nádraží, ve vlacích, na toaletách; metoda odlučování, oddělování v přírodních a technických vědách vloženo uživatelem» mikrosegregace
mikrosignály v psychologii  >>   nepatrné verbální i nonverbální vnější projevy, které mohou mít velkou poznávací hodnotu pro psychiku (např. parasitní slovo či hláska, chvějící se hlas, zrudnutí, zblednutí, zaklonění hlavy) vloženo uživatelem» mikrosignály v psychologii
mikroskopický  >>   prováděný s pomocí mikroskopu (např. fotografie, analýza); připravený k užití v mikroskopii (např. preparát); viditelný jen pomocí mikroskopu; drobnohledný, nepatrný, velmi drobný; velmi zevrubný, podrobný, důkladný, detailní vloženo uživatelem» mikroskopický
mikroskopie  >>   obor vědeckého pozorování mikroskopem vloženo uživatelem» mikroskopie
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz