pojem výběrový soubor až pojem výkonově orientovaná zdatnost - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
výběrový soubor  >>   ve statistice množina reálných pozorování určitého znaku na menším počtu zkoumaných osob, jevů atd. než činí jejich základní soubor vloženo uživatelem
1 komentář
» výběrový soubor
vycajchnovat se  >>   vyznamenat se, ukázat se (projevit pohostinství s určitou okázalostí, dát se vidět); (často ironicky) no ty ses vycajchnoval! vloženo uživatelem» vycajchnovat se
vyfikundace  >>   (slang.) vylepšení, chytré zlepšení vloženo uživatelem
19 komentářů
» vyfikundace
Vygotský L.S.  >>   Ruský pedagog Lev Semjonovič Vygotský (1896-1934)byl předchůdcem konstruktivismu v pedagogice. Zdůrazňoval historicko-kulturní dimenzi vývoje (jazyka, písma, počítání, kreslení, volní pozornosti, logické paměti, vytváření pojmů) a význam sociálních interakcí. Doporučoval činnostní učení. Překladatel a kritik biologizujícího J. Piageta. Popsal zónu aktuálního vývoje, která vyjadřuje aktuální stav zralosti, vyspělosti, samostatné kognitivní disponovanosti a výkonnosti žáka a zónu nejbližšího vývoje, která vyjadřuje to,co dnes dítě sice ještě vykonává jen s pomocí dospělých, ale co bude v blízké budoucnosti provádět samostatně. vloženo uživatelem» Vygotský L.S.
vyhýbavá porucha osobnosti  >>   osobnost úzkostná (anxiozní), s nedostatky v sebedůvěře, vnitřně napjatá, citlivá až přecitlivělá, se sklony k intropunitivitě a s problémy v mezilidských vztazích vloženo uživatelem» vyhýbavá porucha osobnosti
vyhýbavé chování  >>   snaha vyhnout se specifickým místům a emočně náročným situacím vloženo uživatelem» vyhýbavé chování
výchovné vyučování  >>   využívání edukačního procesu k formování prosociální a kultivované osobnosti žáka (hodnotné zejména po charakterově morální stránce) vloženo uživatelem» výchovné vyučování
vykalkulovaná identifikace  >>   navenek deklarované plné a upřímné ztotožnění se s někým, ale ve skutečnosti jde o skrytou a někdy i hostilní (nepřátelskou) distanci vloženo uživatelem» vykalkulovaná identifikace
výkonová motivace učení  >>   učení jako zdroj dobrého pocitu, že něco nového člověk ví a umí nebo se něco dobře naučil vloženo uživatelem
1 komentář
» výkonová motivace učení
výkonově orientovaná zdatnost  >>   je orientována na výkony ve sportovních specializacích vloženo uživatelem» výkonově orientovaná zdatnost
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz