pojem interagovat až pojem interaktivní societa - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
interagovat  >>   vzájemně působit, ovlivňovat a směřovat k nějakým cílům skupiny vloženo uživatelem» interagovat
interakcionistické teorie evoluce  >>   konvergentní, environmentalistické a syntetické teorie vývoje zdůrazňují vzájemné působení vnitřních (např. dědičnosti) a vnějších činitelů (např. vlivů sociálního prostředí a edukace) ve vývoji člověka vloženo uživatelem» interakcionistické teorie evoluce
interakční  >>   vzájemně aktivně působící ( vědomě i nevědomě,zaměřeně i nezaměřeně), komunikativní,vzájemně se dorozumívající (verbálně i neverbálně), ovlivňující vloženo uživatelem» interakční
interakční edukace  >>   výchovně vzdělávací proces, který probíhá systémově za spoluúčasti a spolupráce pedagogů a žáků (resp. studentů) vloženo uživatelem» interakční edukace
interakční pojetí zdraví  >>   holistická koncepce zdraví, která bere v úvahu propojení zdraví individuálního (spojení zdraví se všemi psychosociosomatickými složkami osobnosti jedince), komunitního (spojení zdraví jedince se zdravím komunity v níž žije nebo pracuje) a globálního (propojení zdraví jedince se zdravím světa -jednotlivých společenství v nichž žije nebo pracuje) vloženo uživatelem» interakční pojetí zdraví
interakční výcvik  >>   systematické odborné zdokonalování autodiagnostických a psychosociálních komunikativních dovedností a kompetencí v pracovním i osobním životě vloženo uživatelem» interakční výcvik
interaktivita  >>   odráží realitu a co nejvíce ji napodobuje ve všech ohledech, aby inklinovala v maximální možné míře ke skutečnému světu viz také interaktivní vloženo uživatelem» interaktivita
interaktivní deník  >>   komunikativní záznamník do něhož si zapisují své analytické, kritické i syntetické a kreativní poznámky k jednotlivým problémům např. nejenom žáci a studenti, ale i jejich učitelé vloženo uživatelem» interaktivní deník
interaktivní fáze edukace  >>   realizační fáze vzájemně komunikativní vyučování a výchovy vloženo uživatelem» interaktivní fáze edukace
interaktivní societa  >>   souvztažná činnost společenství, sdružení, skupiny umožňující vzájemnou komunikaci a spolupráci vloženo uživatelem» interaktivní societa
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz