pojem operacionalizace až pojem operon - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
operacionalizace  >>   probíhá ve dvou krocích:1)rozklad 2)redukce;význam tohoto slova spočívá v převedení obecných pojmů do roviny sledovaných znaků;týká se kvantitativního výzkumu;navazuje na hypotézy, které vycházejí z teorie a vyjadřují výzkumný problém a předmět v nejrůznějších pojmech vloženo uživatelem» operacionalizace
operacionální dyskalkulie  >>   závada či porucha schopnosti a dovednosti provádět matematické (početní) operace vloženo uživatelem» operacionální dyskalkulie
operační dyskalkulie  >>   narušená schopnost a dovednost provádět matematické operace (např. sčítat, odčítat, násobit, dělit) vloženo uživatelem» operační dyskalkulie
operant conditioning  >>   operantní podmiňování vloženo uživatelem» operant conditioning
operát  >>   soubor (grafických, výpočetních a písmených) dokladů mapování a tvorby mapy, jehož forma a obsah jsou stanoveny závaznými předpisy;podrobně zpracovaný úkol, plán, předloha se všemi přílohami (např. pozemkového katastru) vloženo uživatelem» operát
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.)  >>   Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD)- diagnostický systém pro dospělé, který na počátku 20. století vyvinula pracovní skupina převážně německy publikujících autorů (např. Markus Burgmer, Manfred Cierpka, Reiner W. Dahbender, Stephan Doerig aj.) jako alternativu k příslušné části Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). První vydání OPD vyšlo v roce 1996. V roce 2006 byla OPD pro dospělé z velké části přepracována a doplněna v příručce OPD - 2. V roce 2007 vyšlo ještě první vydání Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes - und Jugendalter (OP -KJ ), které se zabývá operacionalizovanou psychodynamickou diagnostikou pro děti a mládež. vloženo uživatelem» Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.)
operátor  >>   početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor; osoba provádějící kvalifikované technické operace a manipulace s větším a komplikovanějším technickým systémem; mobilní operátor vloženo uživatelem» operátor
operculum  >>   víčko ze ztuhlého sekretu, které uzavírá ústí schránek předožábrých vloženo uživatelem» operculum
opere citato  >>   (lat.) v citovanom, uvedenom diele, skr. o.c. vloženo uživatelem» opere citato
operon  >>   seskupení genů, které u bakterií vytvářejí funkční jednotku se společnou regulací, soubor strukturních genů vloženo uživatelem» operon
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz