pojem prekomunikační jednání až pojem prelingválně neslyšící - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
prekomunikační jednání  >>   pouhé vyjadřování emocí (konstrukt T.Peeterse) vloženo uživatelem» prekomunikační jednání
prekoncepce  >>   intuitivní a zhusta nepřesné domněnky, předsudečné představy, často naivní a mylné pojetí něčeho, též miskoncepce vloženo uživatelem» prekoncepce
prekoncepční  >>   před početím, před otěhotněním, např.plánovaní gravidity, zjišťování příp. patologických genetických faktorů budoucích rodičů vloženo uživatelem» prekoncepční
prekoncepční genetická metoda  >>   detekuje a odhaluje geneticky rizikové rodičovské páry (např. ve vztahu ke genetickým anomáliím, vrozeným vývojovým vadám a dědičným onemocněním) ještě před početím dítěte vloženo uživatelem» prekoncepční genetická metoda
prekoncepční metody genetické prevence  >>   adekvátní výběr partnera (partnerky) a plánované rodičovství vloženo uživatelem» prekoncepční metody genetické prevence
prekoncepční výživa ženy  >>   výživa ženy před oplozením, otěhotněním (graviditou) vloženo uživatelem» prekoncepční výživa ženy
prekoncept  >>   osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku, předsudek vloženo uživatelem
1 komentář
» prekoncept
prekriminalita  >>   totéž co predelikventní chování, predelikvence, dificilita chování, disociální chování ještě nedosahující všech znaků kriminality, delikvence, poruchy chování a poruchy psychiky a osobnosti vloženo uživatelem» prekriminalita
prelegát  >>   odkaz zůstavený jednomu ze spoludědiců kromě jeho podílu vloženo uživatelem» prelegát
prelingválně neslyšící  >>   osoby, které neslyší od narození nebo u nichž došlo ke ztrátě sluchu před vývojem řeči vloženo uživatelem» prelingválně neslyšící
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz