pojem substitute learning (angl.) až pojem subterénní - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
substitute learning (angl.)  >>   zástupné učení, tj. učení se pozorováním následků a důsledků jednání, chování i prožívání (emocionálních reakcí) druhých osob vloženo uživatelem» substitute learning (angl.)
substitutional family care (angl.)  >>   náhradní rodinná péče vloženo uživatelem» substitutional family care (angl.)
substrukce  >>   (z lat.) kniž. spodní konstrukce, základy vloženo uživatelem» substrukce
substruktura  >>   relativně samostatná dílčí část (větev) struktury vloženo uživatelem» substruktura
subsumace  >>   zahrnutí, zařazení, podřazení vloženo uživatelem» subsumace
subsumovat  >>   zahrnout, zařadit, podřadit vloženo uživatelem» subsumovat
subsyndromální deprese  >>   tzv. ,,zimní deprese", která se léčí např. fototerapií vloženo uživatelem» subsyndromální deprese
subtangenta  >>   (z lat.) geom. velikost kolmého průmětu délky tangenty křivky do osy x (zde tangentou rozumíme úsečku mezi tečným bodem a průsečíkem tečny s osou x), srv. subnormála vloženo uživatelem» subtangenta
subtendineus  >>   podšlachový vloženo uživatelem» subtendineus
subterénní  >>   podpovrchový, podzemní vloženo uživatelem» subterénní
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz