pojem rodina eufunkční až pojem Rofl - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
rodina eufunkční  >>   viz eufunkční rodina vloženo uživatelem» rodina eufunkční
rodinná konstelace  >>   sebepoznávací a prožitková skupinová metoda; specifická diagnostika a psychoterapie rodiny; pozice, postavení, funkce, zařazení člena rodiny v rodinné struktuře a dynamice vloženo uživatelem
1 komentář
» rodinná konstelace
rodinná resilience  >>   odolnost, pružnost, nezdolnost, schopnost a dovednost obrany a ochrany, která pomáhá udržovat či obnovovat harmonii a rovnováhu v rodinném soužití vloženo uživatelem» rodinná resilience
rodinné kurikulum  >>   plán, program a obsah prezentovaných i skrytých výchovných a vzdělávacích aktivit v rodině, styl edukačních aktivit v rodině vloženo uživatelem» rodinné kurikulum
rodit  >>   (gr.) vzácny kockový nerast, prirodzená zliatina zlata s ródiom, ródiové zlato vloženo uživatelem» rodit
rodokmen  >>   nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii. Sleduje tedy pouze mužské předky - otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Jedná se o genealogickou tabulku, která poskytuje přehled pouze o části předků výchozí osoby, častěji se pro zobrazení rodinného stromu využívá vývod. vloženo uživatelem» rodokmen
rodoplast  >>   aktivní červený plastid obsahující fykocyan a fykoerytrin vloženo uživatelem» rodoplast
rodopsin, rhodopsin  >>   zrakový purpur nacházející se v externím segmentu (fotosenzitivní části) tyčinky; chemicky se jedná o chromoprotein složený z bílkoviny opsinu a z retinalu (aldehydu vitamínu A) vloženo uživatelem» rodopsin
rodové studie  >>   Rodové studie se zabývají nerovnostmi podmíněnými sociálně a kulturně např. postavením žen a mužů ve společnosti, rovnosti příležitostí pro ženy a muže, finančními příjmy mužů a žen, účastí žen ve veřejném životě a politice, postoji různých společenských skupin vůči ženám a mužům, domácím násilím, násilím na ženách, věkem dožití mužů a žen (ten je v současné době nižší u mužů). Pojem ,,rod" (angl. ,,gender") se váže na uplatňování společenských rolí muže a ženy, zatímco ,,pohlaví" (angl. ,,sex") je vymezeno biologickými rozdíly. V současné době se očekává větší participace otců v rodině na chodu domácnosti a rodiny. Ve většině současných rodin je proklamována komplementarita mužských a ženských aktivit v rodinách, ve skutečnosti však stále většina domácích prací zůstává na ženě. To souvisí i s faktem, že mnohé ženy jsou v rodinách se svou rolí a pozicí více nespokojeny než muži. vloženo uživatelem» rodové studie
Rofl  >>   zkratka užívaná v internetové komunikaci pro vyjádření velkého smíchu: Rolling On (The) Floor Laughing - smíchy se válet po podlaze vloženo uživatelem» Rofl
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz