pojem Pretexting až pojem preverbální komunikace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Pretexting  >>   Pretexting je utváření a využívání vymyšleného scénáře s cílem přesvědčit oběť k učinění potřebné akce nebo k získání potřebné informace. Jedná se o skloubení lži s kouskem pravdivé informace získané dříve. Může se jednat například o datum narození, rodné číslo, velikost posledního účtu, jméno nadřízeného atd. Cílem je přesvědčit oběť o legitimnosti akce, která je po ní požadována. Tato technika je často používána například soukromými detektivy k získání soukromých informací z firmy jako jsou výpisy telefonních hovorů, výpisy bankovních účtů aj. od běžných zaměstnanců. Tyto informace mohou být následně použity při pokročilé komunikaci s vedoucími zaměstnanci jako jsou změny účtů, příkazy k převodu peněz atp. Velké množství firem stále ověřuje totožnost klienta podle rodného čísla, rodného jména matky či jiných relativně snadno dostupných informací, čímž usnadňují aplikování tohoto typu sociálního inženýrství. Pretexting lze také použít při vydávání se za kolegu z práce, policejního vyšetřovatele, bankovního úředníka, zaměstnance finančního úřadu či jiného zaměstnance státní správy, který by mohl mít právo na dotazování dané oběti. Útočníkovi stačí být přichystán na možné kontrolní otázky oběti, ale někdy stačí pouze autoritativní a seriózní tón hlasu a dostatečně přesvědčivý obsah konverzace. vloženo uživatelem» Pretexting
pretorium, praetorium  >>   velitelská budova v římském vojenském táboře, obvykle v jeho středu, při křižovatce cest via praetoria a via principalis vloženo uživatelem» pretorium
prétura [prétúra]  >>   hist. úřad prétora vloženo uživatelem» prétura
prevence a její typy  >>   Prevence je předcházení závadám, poruchám a chorobám. Primární prevence zabraňuje vzniku onemocnění, závady či poruchy vyloučením škodlivých činitelů ještě ve stádiu plného zdraví (např. otužováním). Primordiální prevence znamená nástup primární prevence ve vztahu k prostředí, životnímu stylu a takovému chování a prožívání, které pravděpodobně povede ke snížení rizika onemocnění nebo závad a poruch chování a osobnosti. Sekundární prevence má zabránit rozvoji a postupu závady, poruchy, nemoci, choroby, která už vznikla. Předpokládá ovšem rozpoznání, správnou diagnózu v časném stádiu. Terciární prevence se zaměřuje na následky závady, onemocnění nebo poruchy, která se již rozvinula. Má tyto následky napravit nebo alespoň zabránit jejich zhoršování. Kvartérní prevence znamená identifikování a předcházení důsledkům progredujícíh a nevyléčitelných chorob a poruch, relativní optimalizaci zbytkových funkcí a kvality života. Také dodržování principů a zásad mravnosti se považuje za součást prevence i terapie některých závad, poruch a onemocnění. Lidé by měli splňovat požadavek morální kompetentnosti, kterou lze definovat jako schopnost dospět v různých sociálních situacích ke správným morálním úsudkům a rozhodnutím a konat, jednat ve shodě s těmito rozhodnutími. vloženo uživatelem» prevence a její typy
prevence ten (zkratka ve zdravotnictví)  >>   předcházení žilní tromboembolické nemoci vloženo uživatelem» prevence ten (zkratka ve zdravotnictví)
preventabilní  >>   závady, poruchy, choroby, úrazy, potíže, kterým lze předejít, které jsou např. dobře identifikovatelné, jejich příčiny jsou známy a jsou ovlivnitelné vloženo uživatelem» preventabilní
Prevention of Learning Disabilities  >>   Prevence specifických poruch učení vloženo uživatelem» Prevention of Learning Disabilities
preventivní medicina  >>   předcházení tělesným i duševním poruchám a chorobám (např. hygienickým a zdravým životním stylem, správnou výživou a zdravým pohybem, očkováním, genetickým aj. poradenstvím) vloženo uživatelem» preventivní medicina
preventivní strategie ve školství  >>   cílem je předcházení zdravotním potížím, závadám (dificilitám)i poruchám chování a prožívání a sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže, je účinná pokud je komplexní, týmová, koordinovaná (zejména s rodinou) a systémová vloženo uživatelem» preventivní strategie ve školství
preverbální komunikace  >>   přípravné období vývoje řeči (např. broukání, houkání, žvatlání, vrnění, křik, doteky, oční kontakt), které bez vyslovování slov většinou trvá jeden rok po narození vloženo uživatelem» preverbální komunikace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz