pojem psychopis až pojem psychosociální devalvace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
psychopis  >>   spis o psychologickém vedení klienta (dítěte i dospělého) vloženo uživatelem» psychopis
psychopomp  >>   průvodce druhé strany (doprovod duší zesnulých k posmrtnému životu) vloženo uživatelem
1 komentář
» psychopomp
psýchopompos  >>   průvodce duší zemřelých do podsvětí (okřídlený posel bohů Hermés) vloženo uživatelem» psýchopompos
psychoprofylaxe  >>   Příprava na tělesnou či duševní zátěž (např. trénink asertivity, relaxace apod.) vloženo uživatelem» psychoprofylaxe
psychorehabilitace  >>   individuální i skupinová (často dlouhodobá) odborná pedagogicko psychologická, zdravotnická a sociální tréninková a rehabilitační péče o optimalizaci pohybové, smyslové, tělesné a mentální výkonnosti a životního stylu klientů a pacientů vloženo uživatelem» psychorehabilitace
psychosenzorická porucha  >>   zkreslení vjemů (chorý např. vidí předměty deformované, zmenšené, zvětšené, v pohybu apod.) vloženo uživatelem» psychosenzorická porucha
psychosexuální hermafroditismus  >>   metaforický výraz pro takové jednání, kdy si člověk volí za eroticko-sexuální objekty osoby obojího pohlaví vloženo uživatelem» psychosexuální hermafroditismus
psychosocial support (angl.)  >>   psychosociální podpora vloženo uživatelem» psychosocial support (angl.)
psychosociální atmosféra  >>   příjemná, pozitivní atmosféra důvěry, souladu, spolupráce, pohody nebo naopak nepříjemná, negativní atmosféra nepohody, napětí, strachu, nedůvěry, distance, konfliktů (např. v rodině, ve škole,na pracovišti, ve společnosti), která může kladně nebo záporně působit na zdraví dětí i dospělých vloženo uživatelem» psychosociální atmosféra
psychosociální devalvace  >>   znehodnocování, dehonestování hodnoty (ceny) psychiky, osobnosti, životní, sociální a pracovní aktivity člověka vloženo uživatelem» psychosociální devalvace
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz