pojem persona sui juris až pojem personal goals (angl.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
persona sui juris  >>   osoba svéprávná, svébytný subjekt práva vloženo uživatelem» persona sui juris
persona typu A  >>   Osobnost typu A, resp. osobnost koronární (s infarktogenním chováním ) popsali američtí kardiologové Meyer Friedmann (1910-2001) a Ray H. Rosenman. Osobnost typu A: - plánuje stále větší množství činností ve stále kratším čase - je jako rychle letící šíp - vše urychluje, spěchá, je netrpělivá až neklidná - chce si hodně v životě užít - usiluje o stále vyšší životní úroveň - chce co nejvíce konzumovat civilizační hodnoty - touží po úspěchu - mírou vlastního nebo cizího úspěchu je pro ni množství - stále jakoby soupeřila, soutěžila, bojovala, chce téměř vždycky vyhrávat - má velkou potřebu dostat se společensky nahoru (např. ve své profesi) - krátkodobé zisky nadřazuje hodnotám vztahovým a rekreačním - dělá často dvě věci současně (najednou) - často nevnímá okolí a nemá smysl pro krásu - má velmi intenzivní pocit časové naléhavosti a chtivosti - nerada čeká, vyvíjí nutkavé úsilí, pilně pracuje - mívá ustaraný výraz v obličeji - musí být všude včas - je nervózní, když musí čekat ve frontě nebo jet za autem, které podle ní jede příliš pomalu - často jí buší srdce - potí se jí značně ruce a v podpaždí - mívá úzkosti a strachy - často používá vulgární slova - je zlostná, průbojná, výbojná až hostilní (nepřátelská k okolí) - jde často hlavou proti zdi - je pro ni těžké sedět a nic nedělat - je téměř stále pohyblivá, živá - rychle mrká nebo jí cuká obočí - mívá sevřené rty a zvýšené napětí obličejových svalů - často poklepává nohou nebo prsty rukou - přerušuje druhé osoby v rozhovoru krátkými výroky - důrazně mluví až křičí, často mluví zrychleně - zrychluje ke konci vět, má uspěchanou a výbušnou řeč - skáče druhým lidem do řeči - nezřídka věc dopovídá sama, nechce čekat - při řeči výrazně gestikuluje, přikyvuje, zatíná ruce v pěst, tluče do stolu - "usekává" koncové hlásky a slova - používá často povzdechy a citoslovce, zvláště ve vztahu k vlastní práci - udržuje ve vztazích odstup (distanc) - její výrazové projevy jsou často nedůtklivé až nevraživé - v rodině se většinou zdržuje málo (jako "stopový prvek"). Osobnostní typ A se vlastně podle rakouského etologa, zoologa a ornitologa Konrada Zachariase Lorenze ( 1903-1989) dopouští jednoho (třetího) z osmi "smrtelných hříchů" člověka současnosti, a to je ,,běh o závod se sebou samým" (příliš vysoké pracovní tempo). Vedoucí pracovník s osobností typu A bývá: - hyperautoritativní až diktátorský - nadměrně sebevědomý, suverenní, snaží se o heroické výkony - přehnaně kritický vůči druhým lidem - málo tolerantní k osobní důstojnosti a sebedůvěře svých podřízených - necitlivý ke zdraví svých podřízených. Tato osobnost údajně dvakrát častěji trpí ischemickou chorobou srdeční a infarkty myokardu než osobnost typu B, která je označována za normální, mající zdravý životní styl. vloženo uživatelem» persona typu A
persona typu B  >>   Jako osobnost typu B je označována osoba normální, mající zdravý životní styl. Osobnost typu B vykazuje : přímé držení těla, pevný kontakt očí, přiměřeně silný hlas, nemá zrychlenou řeč a nelibuje si v pouhých úsečných odpovědích, má zdvořilý a inteligentní výraz obličeje, uvolněné rty, umí uvolňovat svalové napětí, dovede zpomaleně dýchat, má sebejistou gestikulaci, je relaxovaná, hovoří o věcech, které zajímají druhého, tráví večery ve vlastní rodině, v práci bývá adekvátně výkonná, není workoholik, nesnaží se o mimořádnou úspěšnost, nemá sklon k neurotickému pefekcionismu, nevzdává se dovolené a prázdnin, nespěchá, je klidná a vyrovnaná, nedává najevo nedostatek času, má osobní záliby (,,koníčky"), je zdravě asertivní, umí se prosadit, nedává si cíle, které nelze splnit, dovede dobře začínat, udržovat a končit sociální komunikaci s různými typy lidí. vloženo uživatelem» persona typu B
persona typu C  >>   Lidé, kteří bývají označováni za osobnosti typu C (tj. osobnosti karcinogenní), kteří údajně snadněji onemocní rakovinou, mívají ne zcela adekvátní atribuční osobnostní styly. Bývají často nositeli pesimistických interpretačních a explanačních sklonů. Mají např. nezřídka pocit, že mohou průběh svého života ovlivnit (zvládat) jen nepatrně. Trpí syndromem bezmocnosti a beznaděje. Jde o tzv. syndrom HH amerického psychologa Martina Seligmana (helplessness and hopelessness). Pocit neovlivnitelnosti jejich stresu je pravděpodobně spojen se sníženým fungováním jejich imunitního systému. Chtějí prý být stále společensky na výši, přijatelní a akceptováni. Často se vyhýbají konfliktům (zejména ženy), čímž se konflikty somatizují, protože se hostilita obrací dovnitř jejich vlastního organismu. Usilují o spolupráci, hyperadaptovanost, jsou pasivní, trápí se, pláčí, "užírají" se uvnitř, mají subdeprese a deprese, jsou přehnaně trpěliví. Chovají se málo asertivně (neprosazují se). Potlačují a popírají depresi, zlost, hostilitu. Mívají sklon ke generalizovanému pocitu úzkosti (anxiozity). Jsou neustále v napětí. Často se bezdůvodně leknou. Nezřídka se něčeho bojí. Stále je něco deprimuje. Chovají se závisle, podřídivě. Bývají velmi svědomití. Známý rakouský etolog Konrad Lorenz hovoří o nekritické poddajnosti. Potlačují výrazové projevy svých afektů hněvu, nepřátelství, zlosti, strachu, smutku. Nedávají otevřeně najevo, nevyjadřují zejména své záporné emoce. Popírají své trápení, své utrpení. Mívají často skryté pocity beznaděje, bezmocnosti. Prožívají velká zklamání, překvapení, děsy a úleky. Mívají pocit, že vše, co udělají, bude špatně. vloženo uživatelem» persona typu C
personal accomplishment (angl.)  >>   osobní uspokojení, úspěšnost (např. v povolání) vloženo uživatelem» personal accomplishment (angl.)
personal account (angl.)  >>   osobní účet vloženo uživatelem» personal account (angl.)
Personal Assessment  >>   viz assessment vloženo uživatelem» Personal Assessment
personal assistance support (angl.)  >>   psychosociální opora poskytnutím konkrétní a praktické individuální pomoci druhé osobě, např. s vyřizováním úředních záležitostí vloženo uživatelem» personal assistance support (angl.)
personal consciousness (angl.)  >>   osobní vědomí vloženo uživatelem» personal consciousness (angl.)
personal goals (angl.)  >>   osobní cíle vloženo uživatelem» personal goals (angl.)
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz