pojem primární psychická traumatizace až pojem primary appraisal - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
primární psychická traumatizace  >>   jde o situaci , v níž je člověk přímo osobně obětí mučení, šikany, ponižování, prožívá výraznou emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud, bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity nespravedlivosti, posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci). vloženo uživatelem» primární psychická traumatizace
primární scéna  >>   koncept Sigmunda Freuda o tom, že si děti na základě vlastního pozorování a fantazijně zpracovaných indicií již v předškolním věku vytvářejí fantazijní představy o intimním tělesném sblížování rodičů, které je emočně rozrušují a někdy i neurotizují, též prascéna vloženo uživatelem» primární scéna
primární skupina  >>   skupina osob (např. rodina) spojených intenzivními psychosociálními vztahy, která má na jedince mimořádně silný socializační formativní vliv, termín vytvořil Ch.H. Cooley (1854-1929) vloženo uživatelem» primární skupina
primární socializace  >>   probíhá v období dětství, a to nejčastěji v rodině na základě identifikace a komunikace dítěte s rodinnými příslušníky a s jinými významnými osobami vloženo uživatelem» primární socializace
primární strategie učení  >>   soubory přímých kognitivních postupů, které jedinec používá, aby dosáhl učebního cíle vloženo uživatelem» primární strategie učení
primární stresory  >>   nejnebezpečnější stresory, týkající se základních potřeb a hodnot člověka ( např. jídla, spánku, komunikace s jinými lidmi) vloženo uživatelem» primární stresory
primární teritorium  >>   vlastnický územní prostor pro trvalé existenční přebývání jednotlivce, dvojice či skupiny (např. obydlí) vloženo uživatelem» primární teritorium
primární traumatizace  >>   úraz, tělesné zranění; též situace v níž je člověk přímým cílem agrese, např : zabití, šikany, týrání, mučení, znásilnění, sexuálního zneužívání, domácího násilí, vyhoštění, nucenému přihlížení k týrání a vraždění vloženo uživatelem» primární traumatizace
primární vulnerabilita  >>   konstituční, geneticky podmíněná zranitelnost nebo získaná v rané fázi života vloženo uživatelem» primární vulnerabilita
primary appraisal  >>   termín R.S.Lazaruse týkající se prvotního zhodnocení tíživé či stresové situace, zvážení situace z hlediska ohrožení vlastní existence, zdraví, sebehodnocení a teprve poté dochází k druhotnému zhodnocení tíživé situace z hlediska možností zvládnout ji vloženo uživatelem» primary appraisal
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz